SlovenijaGospodarstvo

Svet goriške regije tudi o četrti razvojni osi

Župani severnoprimorskih občin in vodje regijskih razvojnih agencij so se na današnji seji sveta goriške regije, ki je potekala v Cerknem, posvetili četrti razvojni osi, načrtom nadaljevanja razvoja kolesarskega omrežja v regiji in bohinjski progi. Seje se je udeležil tudi minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec.

Župani so na seji sveta, na kateri je poleg ministra Vrtovca sodelovalo tudi vodstvo Direkcije za infrastrukturo, gostil pa jo je cerkljanski župan Gašper Uršič, predstavili stanje na četrti razvojni osi. Kot je izpostavil idrijski župan Tomaž Vencelj, sicer tudi predstavnik znova obujenega programskega sveta četrte razvojne osi, je urejena prometna infrastruktura eden ključnih dejavnikov skladnega regionalnega razvoja.

Tako župani kot predstavniki ministrstva in direkcije za infrastrukturo so dosedanje medsebojno sodelovanje ocenili kot uspešno in tvorno, kar se odraža tudi na številnih že izvedenih projektih na četrti razvojni osi, vrsta investicij pa še čaka. Svet je sicer na predlog programskega sveta četrte razvojne osi sprejel niz sklepov, naslovljenih na pristojno ministrstvo.

Tako ministrstvo poziva k čimprejšnji pripravi prostorske dokumentacije za umestitev trase med Cerknim in Hotavljami, k začetku postopka državnega prostorskega načrta za obvoznico Logatec, uvrstitvi modernizacije odseka Spodnja Idrija-Želin v državni načrt razvojnih programov, k pospešeni pripravi dokumentacije in izvedbe rekonstrukcije ceste Cerkno-Želin ter k čimprejšnjemu začetku del pri odcepu za Želin.

Poziva tudi k upoštevanju umeščanja kolesarskih tras pri projektiranju modernizacij cestnih odsekov ter da se v vseh državnih dokumentih navaja četrto razvojno os kot traso od Robiča do Želina in naprej do Vodic (Jeprca) oz. Kalc s priključkom na avtocesto v Logatcu.

Predlaga tudi dopolnitev četrte razvojne osi z vključitvijo krakov od Peršeta do Nove Gorice in od Kobarida do Bovca ter čimprejšnjo izvedbo obvoznice Kanal in zagotovitev sredstev za pripravo dokumentacije za obvoznice Volče, Most na Soči, Spodnja Idrija in Logatec.

Svet ministrstvo poziva še k začetku modernizacije prometne ureditve v mestnih naseljih, skozi katera poteka četrta razvojna os, kot je npr. Idrija, in da programskemu svetu četrte razvojne osi ažurno zagotavlja podatke o stanju na tej cestni infrastrukturi.

Kot je poudaril Vrtovec, se ministrstvo zaveda pomena urejenih cestnih povezav za nadaljnji gospodarski in siceršnji razvoj regije ter ohranjanja mladih v tem delu Slovenije.

Sredstva za investicije na četrti razvojni osi, ki so vključena v nacionalni načrt razvojnih programov, so po njegovih pojasnilih že zagotovljena, zatika pa se pri dolgotrajnih postopkih, ki lahko trajajo več let, preden se gradnja zares začne. Neredko so namreč problem tudi pridobivanja soglasij, tudi naravovarstvenih, kar lahko izvedbo del bistveno odloži ali pa celo onemogoči.

Minister je ob tem zagotovil, da se ministrstvo trudi, da bi postopke, ki so v njegovi pristojnosti, izpeljali v najkrajšem možnem času, s podobno pobudo pa se je obrnil tudi na ostale sodelujoče institucije v postopkih ter izpostavil pomen dogovarjanja in sodelovanja pri reševanju tovrstnih zagat.

Direktorica Idrijsko-cerkljanske razvojne agencije Jožica Lazar, ki je predstavila stanje na projektu vzpostavitve državnega kolesarskega omrežja v goriški razvojni regiji, je izpostavila problematiko uresničevanja tega projekta, zlasti zagotavljanje potrebne dokumentacije in finančnih sredstev, težave s pridobivanjem soglasij, zlasti naravovarstvenih. Zanimalo jo je tudi, ali lahko pričakujejo aktivno vlogo ministrstva pri reševanju te problematike.

Miran Kristan s Posoškega razvojnega centra je medtem zbranim predstavil prizadevanja v okviru novoustanovljenega konzorcija za oblikovanje vizije razvoja Bohinjske proge kot osnove trajnostnega prometnega sistema med Alpami in Jadranom, umestitve te proge v strateške in izvedbene dokumente razvoja železniškega omrežja v Sloveniji, vzpostavitve čezmejne potniške povezave Jesenice-Nova Gorica-Gorica v Italiji in razvoj novih čezmejnih produktov z italijanskimi in avstrijskim omrežjem. Predstavil je tudi pobudo za vzpostavitev stalnega posvetovalnega telesa, sestavljenega iz predstavnikov konzorcija in ministrstva ter pristojnih državnih inštitucij, ki bo skrbelo za strateške in operativne zadeve v projektu Bohinjske proge.

Source
STA

Povezani Članki

Back to top button