Švarc Pipan odboru ZN proti mučenju predstavila napredek Slovenije

Slovenska delegacija, pod vodstvom pravosodne ministrice Dominike Švarc Pipan, se je v sredo v Ženevi udeležila 78. zasedanja odbora ZN proti mučenju, kjer je pred strokovnjaki predstavila napredek Slovenije pri uresničevanju določil konvencije proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju.

Ministrica Švarc Pipan je na zasedanju predstavila zakonodajne in druge ukrepe, sprejete v Sloveniji po oddaji četrtega periodičnega poročila leta 2019, je danes sporočilo pravosodno ministrstvo.

Odbor je nato delegaciji postavil vprašanja glede zakonskega, institucionalnega in programskega okvira za izvajanje pravic varstva oseb, ki jim je bila odvzeta prostost, glede preprečevanja in zmanjševanja nasilja v družini, pravnega položaja izbrisanih, migrantske in integracijske politike, trgovine z ljudmi, protestov v času pandemije covida-19 ter položaja romske skupnosti.

Odbor proti mučenju sestavlja deset neodvisnih strokovnjakov, ki prek sistema periodičnega poročanja podpisnic konvencije nadzorujejo izvajanje njenih določb. Po predstavitvi poročila odbor sprejme sklepne ugotovitve, v katerih poda oceno o napredku, ki ga je pogodbenica dosegla v obdobju, za katerega poroča, ter poda priporočila za pospešitev uresničevanja določil konvencije na področjih, za katera presodi, da pogodbenica ni storila dovolj.

Slovensko delegacijo so sestavljali predstavniki šestih ministrstev, policije, stalnega predstavništva Slovenije pri uradu ZN in drugih mednarodnih organizacijah v Ženevi ter uradov vlade za narodnosti, oskrbo in integracijo migrantov.

Back to top button