Strokovnjaki na posvetu za referendum o spremembi volilnega sistema

Sodelujoči v današnji razpravi nacionalnega sveta za prenovo volilnega sistema o predlogu sprememb volilnega sistema so se znova zavzeli za večjo vlogo volivcev pri izbiri poslancev, večjo odgovornost poslancev in izenačitev možnosti izvolitve med okraji. Predlagajo, da bi o njihovem predlogu volivci odločali na referendumu.

 

 

Svet za razvoj pri Slovenski akademiji znanosti in umetnosti (SAZU) predlaga uvedbo kombiniranega volilnega sistema, ki bi bil po vzoru iz tujine sestavljen iz proporcionalnega volilnega sistema in absolutnega preferenčnega glasu, s čimer bi preprečili preračunljivost strank pri sestavljanju kandidatnih list in podelili večjo moč odločanja volivcem.

Kot je dejal Emil Milan Pintar iz društva Sinteza, te spremembe izhajajo iz spoznanja, da ni mogoče, da neka politična sredina ali aktualna politična oblast sama definira spremembe ali celo nov volilni sistem, ampak mora biti to dogovor med ljudstvom in politično elito. Dodal je tudi, da so ta predlog s političnimi strankami želeli uskladiti v minulih dveh letih, pa za to ni bilo interesa.

Hkrati predlog zaostruje odgovornost poslancev, saj lahko posameznemu poslancu preneha mandat. Ta bi poslancu prenehal tudi v primeru, če je poslanec ali podjetje, katerega več kot 25-odstotni lastnik je, davčni neplačnik, če je obtožen civilnega delikta, kamor spadajo tudi razžalitve, ter če se znajde v osebnem stečaju.

Predlog predvideva tudi odvzem poslanske imunitete, če je proti poslancu vložena pravnomočna obtožnica ali če je sprejeto pravnomočno mnenje Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) o koruptivnem delovanju poslanca, kar bi tudi povečalo moč KPK. Poslancu mandata ne bi bilo mogoče odvzeti prvo in zadnje leto mandata, v kolikor odpoklica na bi opravil DZ, pa bi to lahko storili volivci.

Enakopravno zastopanost spolov bi dosegli z dvigom t.i. ženskih kvot iz sedanjih 35 na 40 odstotkov, predlagajo tudi znižanje starosti za pridobitev volilne pravice.

Kot ugotavlja ustavni pravnik Saša Zagorc, so šibkosti sedanjega predloga neskladnost z ustavo, ki bi jo bilo treba za uvedbo takšnega volilnega sistema spremenit, meni pa tudi, da je politično nerealen.

Zato v nacionalnem svetu za prenovo volilnega sistema apelirajo na predsednika republike, da prevzame vlogo moderatorja in sestavi strokovno skupino, ki bo ta zakon obravnavala. Želijo si, da bi o njem odločali na referendumi, kjer bi se za spremembo volilnega sistema izkazala volja ljudstva, in ne sedanjih poslancev.

Source
STA
Preverite tudi
Close
Back to top button