STA ostaja brez plačila za javno službo, UKOM čaka na mnenje Evropske komisije

Slovenska tiskovna agencija (STA) kljub določilom sedmega protikoronskega zakona že 43. dan ostaja brez plačila za izvajanje javne službe. Po oceni Urada vlade RS za komuniciranje (Ukom) je financiranje STA s protikoronskim svežnjem vprašljivo glede skladnosti s pravili EU o konkurenci, zato bodo za oceno skladnosti prosili Evropsko komisijo.

 

Kot so v Ukomu napovedali danes, bo zakonsko določen znesek STA nakazan takoj, ko bo Evropska komisija dala pozitivno mnenje.

Po ustavitvi financiranja izvajanja javne službe STA s strani vladnega urada za komuniciranje je namreč DZ konec decembra potrdil sedmi protikoronski zakon, ki je posegel tudi v zakon o STA. Na predlog koalicijske SMC so v izogib različnim interpretacijam vanj vnesli določbo, po kateri se v sedmih dneh po uveljavitvi zakona izplača vse zaostale obveznosti do STA za opravljanje javne službe in da se, ne glede na to, ali bo za leto 2021 sklenjena pogodba s STA, financira opravljanje javne službe STA na podlagi sprejetega poslovnega načrta.

Kot so danes zapisali na Ukomu, je financiranje STA s sedmim protikoronskim svežnjem postalo neposredna zakonska obveznost, s tem pa odprlo vprašanje, ali je to skladno s pravili EU o konkurenci, zlasti s pravili o podeljevanju državnih pomoči.

Ukom je sicer zavrnil plačilo nadomestila za opravljanje javne službe STA za oktober in november, prav tako je za ta dva meseca zavrnil plačilo računov za opravljene storitve STA za potrebe vladne administracije. K sklenitvi pogodbe za financiranje javne službe za letošnje leto ni pristopil.

Služba vlade za zakonodajo je že pred časom ugotovila, da bi ustavitev financiranja STA in posledična ustavitev javne službe STA pomenila nezakonito stanje. Sedmi protikoronski zakon, s tem pa tudi omenjena določba o izplačilu sredstev STA, sta sicer začela veljati zadnji dan lanskega leta, sedemdnevni rok za poplačilo zaostalih terjatev STA do vlade se je tako iztekel.

Predstavniki vodstva, uredniški kolegij, svet delavcev, zastopstvo in sindikat novinarjev STA menijo, da je vladino nespoštovanje sedmega protikoronskega zakona, ko v roku ni poravnala zaostalih finančnih nadomestil STA za opravljanje javne službe, poraz pravne države. Prepričani so tudi, da Ukomovo iskanje mnenja o izplačilu na Evropski komisiji pomeni le zavlačevanje in finančno izčrpavanje STA.

Prepričani so, da bi morala vlada ne glede na informacijo o iskanju mnenja Evropske komisije do njene odločitve zagotoviti nemoteno financiranje STA. “To namreč ne more biti razlog za prekinitev financiranja in neplačevanje opravljenega dela, saj zakon o STA še vedno velja in to obveznost nalaga vladi,” so zapisali.

Spomnili so, da je STA že 43. dan brez plačila za delo, ki ga opravlja kljub prekinjenemu financiranju, posledice takšnega ravnanja pa “so lahko ustavitev izvajanja javne službe STA in prenehanje delovanja nacionalne tiskovne agencije”. Ob tem opozarjajo, da bi to pomenilo izjemen izpad obveščanja javnosti o dogajanju v Sloveniji in po svetu, posledično pa velik udarec za podobo demokratične Slovenije.

Presoja Evropske komisije o spremembi financiranja STA s PKP7 po oceni odvetnice Nataše Pirc Musar ni potrebna, saj ne gre za državno pomoč, še manj pa za upravno razmerje. Upravno razmerje oz. postopek je zgolj izbira izvajalca javne službe, če ta ni določen že z zakonom. Ko je subjekt izbran, pa vse sodi med pogodbena razmerja.

Pirc Musarjeva je to potezo v izjavi za STA pospremila s komentarjem, naj vlada Evropsko komisijo vpraša še, ali je nedovoljena državna pomoč tudi sofinanciranje javnih služb, kot so vrtci, šole in zdravstveni domovi. Poudarila je, da STA opravlja javno službo, financiranje tega pa je urejeno tako v zakonu o STA kot po novem tudi v PKP7. Ob tem je kritična do tega, da vlada ne upošteva zakonske določbe, ki jo je predlagala članica vladne koalicije SMC.

V poslanski skupini koalicijske SMC so prepričani, da pri spremembi financiranja STA s sedmim protikoronskim zakonom ne gre za nedovoljeno podeljevanje državne pomoči, ampak za plačilo zapadlih obveznosti, ki STA pripadajo in so bila s strani Ukoma nezakonito zadržana. Ocenjujejo, da gre za zavlačevanje in izogibanje izpolnjevanju zakonskih obveznosti.

Koordinator Levice Luka Mesec pa je sporočil, da je država STA financirala vse od osamosvojitve, direktor Ukoma Uroš Urbanija pa bi zdaj šel po soglasje v Bruselj, češ da ga skrbi, da je to nedovoljena državna pomoč. “Stvar je precej preprosta: česar ta vlada nima pod kontrolo, je treba uničiti,” je tvitnil.

Stranka LMŠ je vlado pozvala, da v skladu s PKP7 takoj izpolni zakonsko dolžnosti in STA izplača vse zapadle obveznosti. Hkrati so pozvali, da vlada STA v skladu s sprejetim poslovnim načrtom STA zagotovi financiranje javne službe tudi za letošnje leto. Kot so zapisali, je početje vlade “nov poskus očitnega finančnega izsiljevanja ter nadaljevanje političnega pritiska na neodvisen medij”.

Source
STA
Back to top button