ŠOU v Ljubljani potrdil finančni načrt za letos

Študentski zbor ŠOU v Ljubljani je na četrtkovi seji obravnaval spremenjeni predlog finančnega načrta za letos. Študentski poslanci so sklenili, da je predlog primeren za drugo obravnavo. Iz proračuna je izpadla postavka za Zavod ŠOLT, Radiu Študent pa je namenjenih 64.000 evrov. Za ŠOU je v letošnjem letu predvidenih 2,9 milijona evrov.

 

Letošnji proračun je po navedbah predsednika Študentske organizacija Univerze (ŠOU) v Ljubljani Klemna Petka nedvomno najbolj okrnjen v zgodovini obstoja organizacije, v primerjavi z letom 2019 so namreč izgubili 1,5 milijona evrov sredstev. Prihodki od koncesijskih dajatev bodo v primerjavi z letom 2020 na podobni ravni in sicer so predvideni v višini 2,7 milijona evrov. Iz tega bo naslova zaradi zakona za uravnoteženje javnih financ za 330.000 evrov manj prihodkov, kar pa je za skoraj 750.000 evrov manj kot prikazuje realni izračun. Zaradi odredbe vlade jim bo ta prihodek odvzet in še limitiran, je navedeno v gradivu.

Iz postavke “najemnine” naj bi letos z oddajanjem lastniških prostorov v najem prejeli 90.000 evrov. V tem letu sicer pričakujejo velik pritisk na zmanjšanje najemnin zaradi posledic epidemije.

Za zagotavljanje subvencionirane študentske prehrane imajo letos predvidenih 90.000 evrov, kar je za več kot 100.000 evrov manj, kot dejansko potrebujejo, so zapisali v gradivu. Prihodki od trženja pa so načrtovani v skupnem znesku 20.000 evrov.

Sicer je v predlogu finančnega načrta 40 odstotkov vseh predvidenih sredstev namenjenih skupnim službam oziroma odhodkom za zaposlene, vzdrževanju in materialnim stroškom. Za to je namenjenih 1,177 milijona evrov.

Za delovanje študentskih organov ter izvajanje dejavnosti, namenjenih študentom, je predvidenih 60 odstotkov celotne vrednosti proračuna, med drugim je interesnim dejavnostim, kot so društvo študentov invalidov, fundacija študentski tolar, Tribuna in drugo namenjeno 939.000 evrov, študentskim resorjem pa 231.000 evrov. V finančnem načrtu je tokrat predvideno tudi financiranje Radia Študent, in sicer v višini 64.000 evrov.

Do največjega odstopa je sicer prišlo v proračunski rezervi, ki se je zmanjšala za 25.000 evrov, za to je letos namenjenih 90.000 evrov. Med drugim se je največ sredstev odvzelo postavkama za financiranje Študentske svetovalnice in Zavoda ŠOU Šport. Zmanjšalo se je tudi financiranje Dijaške skupnosti Ljubljana na 11.000 evrov.

Tudi v novem predlogu letošnjega proračuna ljubljanske študentske organizacije ni postavke za Zavod ŠOLT.

Source
STA
Back to top button