Šoštanjska občina za letošnje naložbe namenila 6,3 milijona evrov

Šoštanjska občina je v letošnjem proračunu, ki je težak 14,8 milijona evrov oz. 359.000 evrov manj kot leto prej, za naložbe namenila 6,3 milijona evrov. Od države pričakuje 852.500 evrov, evropskih sredstev pa letos niso načrtovali. Prav tako ne načrtujejo zadolževanja, so povedali za STA.

Šoštanjska občina mora letos odplačati drugo polovico vrednosti lani kupljenega objekta Kajuhov dom. Prvo polovico je po pogodbi plačala lani. Gre za rojstno hišo pesnika Karla Destovnika Kajuha, ki predstavlja kulturno dediščino Šoštanja.

V načrtu je preureditev prostorov tega doma, in sicer pritličja v učilnice, sanitarije in skupne prostore, ki jih potrebuje Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje za izvajanje šole za otroke s posebnimi potrebami. Ta center obiskujejo tudi otroci iz Občine Šoštanj.

Šoštanjska občina letos prav tako načrtuje ureditev dovozne ceste do industrijske cone. Gre za novogradnjo, ki bo potekala od kategorizirane lokalne ceste do obstoječe zunanje delovne površine. Novogradnja zajema novo voziščno konstrukcijo, odvodnjavanje površinskih voda in stabilizacijsko konstrukcijo.

Med lokalno cesto in reko Pako je industrijska cona, ki še ni v celoti izkoriščena. Z izvedbo nove dovozne ceste bodo po navedbah občine omogočili razširitev obstoječe industrijske cone še na slabo izkoriščene dele območja. Z izgradnjo dovozne ceste želijo podjetja tudi spodbuditi k širitvi in razvoju.

Občina si letos želi pridobiti tudi zemljišča za ureditev območja Šoštanjskega jezera, ki vključuje športno rekreacijski center.

V načrtu je tudi pridobitev dokumentacije za energetsko sanacijo in rekonstrukcijo Osnovne šole Karla Destovnika Kajuha z gradnjo prizidka. Šolska stavba je namreč po 15 letih obratovanja v precej slabem stanju, zato je nujna sanacija. Urediti bo med drugim treba strojne inštalacije in šolo energetsko sanirati.

Poleg tega je šola izrazila potrebo po dodatnih učilnicah, ki jih bo občina skušala zagotoviti z dozidavo. Lani je pristopila k pridobitvi idejne zasnove za izvedbo energetske sanacije šole in prizidka k njej, letos pa načrtuje pridobitev projektne dokumentacije.

Source
sta.si
Back to top button