Sodni svet razrešil Roblekovo s funkcije predsednice kranjskega okrožnega sodišča

Sodni svet je razrešil sodnico Janjo Roblek s funkcije predsednice Okrožnega sodišča v Kranju, je razvidno iz zapisnika četrtkove seje sveta. Odločitev izhaja iz dlje časa trajajočih nepravilnosti pri uvrščanju sodnikov v plačne razrede. Roblekova pa je pojasnila, da je napake odkrila sama in jih tudi odpravila, ter napovedala upravni spor.

Sodni svet je Roblekovo razrešil na podlagi prve točke prvega odstavka 64. člena zakona o sodiščih. Ta pravi, da se predsednik sodišča razreši s funkcije predsednika, če zadev sodne uprave ne opravlja v skladu s predpisi ali merili za kakovost dela sodišč ali če jih ne opravlja pravočasno. Očitki se nanašajo na nepravilnosti pri uvrščanju sodnikov v plačne razrede.

Uradno sicer razlogi za razrešitev še niso znani. Navedbo teh Roblekova pričakuje v odločbi o razrešitvi, ki jo bo prejela. “Odločila sem se, da bom postopek nadaljevala, in sicer bom, tako kot predvideva zakon, sprožila upravni spor zoper ta sklep sodnega sveta,” je za STA povedala Roblekova. Kot je dodala, zato več o tej zadevi ne more razkrivati, lahko pa navede dejstva.

Pojasnila je, da je bilo na njihovem sodišču 12 sodnikov uvrščenih v napačne plačne razrede, in sicer v višje od začetnih. “Dejstvo je, da do te napake pri uvrščanju ni prišlo samo na našem sodišču,” je izpostavila in dodala, da je sodnike napačno uvrstila, ker je zaupala direktorici sodišča in vodji kadrovske službe, da se je na tem področju praksa spremenila.

Povedala je, da je en od teh sodnikov leta 2018 hitreje napredoval, o njegovi prošnji pa je odločal Sodni svet, ki je bil takrat soočen s to napako, a ni opozoril, da bi bilo karkoli narobe s tako uvrstitvijo. Zato se je napačno uvrščanje nadaljevalo.

“Potem ko sem bila letos februarja na izobraževanju, na katerem so nam predstavili problem uvrščanja sodnikov v plačne razrede in težave v zvezi s tem, sem napako odkrila sama, ni je odkril ne Sodni svet ne katerakoli druga nadzorna institucija,” je poudarila Roblekova.

Kot je dodala, je takoj pristopila k odpravljanju napake. Tako je sodnike o njej obvestila in jim izdala nove odločbe, s katerimi jih je uvrstila v pravilne plačne razrede. Nekateri so zoper te nove odločbe podali pritožbe, ki pa jih je Sodni svet razen v enem primeru zavrnil. V primeru sodnika, ki je hitreje napredoval, je Roblekova vložila tudi predlog za obnovo postopka pred Sodnim svetom, saj njegove odločbe sama ne more spremeniti. Vendar je Sodni svet njen predlog za obnovo postopka zavrgel.

Ko so nove odločbe postale pravnomočne, je Roblekova začela pogovore s sodniki in vsi so se odločili, da bodo preveč plačane zneske vrnili, eni v celoti, drugi v skladu s 3.a členom zakona o sistemu plač v javnem sektorju. Za 11 sodnikov je, kot je pojasnila Roblekova, do popolnega poplačila manko poravnala sama. Tako je bila škoda povrnjena.

Poleg tega so vsi sodniki sedaj uvrščeni v prave plačne razrede. To velja tudi za sodnika, ki mu je Sodni svet ugodil v pritožbi, pritožbo predsednice pa zavrgel. Pristal je namreč na dogovor z Roblekovo, da se ga uvrsti v pravilni plačni razred. “Tako tukaj ne nastaja več nobena škoda in vsa škoda, ki je nastala, je bila poravnana,” je izpostavila Roblekova.

Source
STA
Back to top button