SlovenijaGospodarstvo

Slovenske bukve napada rilčkar skakač

Po celi Sloveniji, zlasti na Dolenjskem, v Zasavju ter v Savinjski regiji, se je po podatkih Zavoda za gozdove Slovenije namnožila žuželka bukov rilčkar skakač, zaradi katere listi bukve rjavijo. Zavod za gozdove ob tem miri, da bodo bukve s poškodovanimi listi naslednje leto spet normalno odgnale.

 

 

Pojav je, kot pojasnjuje spletni portal Varstva gozdov Slovenije, posledica močnega napada majhnega hrošča, bukovega rilčkarja skakača. V aprilu in maju namreč rojijo hroščki, ki so prezimili. “Hranijo se z listi gostiteljskih rastlin – v glavnem bukve, napadejo pa tudi beli gaber, brezo, vrbo, jesen, jelšo, javor, kostanj, glog, bezeg, navadni oreh, jablano,” so zapisali na svoji spletni strani.

Na zavodu za gozdove so pojasnili, da zaradi namnožitve žuželke opažajo rjavenje, objedenost listov ter ponekod tudi prisotnost listnih uši. Na portalu Varstva gozdov dodajajo, da je poškodovanost listov lahko tudi 100-odstotna ter da zaradi poškodb lahko pride tudi do prezgodnjega odpadanja žira.

Vendar pa na zavodu za gozdove ob tem poudarjajo, da bodo bukve s poškodovanimi listi naslednje leto spet normalno odgnale. “Lahko, da se bodo poškodbe zaradi rilčkarja pojavljale nekaj zaporednih let, a to ne bo ogrozilo vitalnosti bukve,” so zapisali v odzivu.

Ob tem so pojasnili, da so volnate, bele uši na bukovih listih bukove listne uši, ki pa prav tako ne povzročajo večje oslabelosti bukovih dreves.

Namnožitve bukovega rilčkarja skakača se sicer pojavljajo v dolgih in nepravilnih presledkih ter trajajo razmeroma kratek čas, pravijo na zavodu za gozdove. Dodali so, da so zadnjo namnožitev na nekaterih območjih Slovenije zaznali v letih 2014 in 2015.

So pa na portalu Varstva gozdov poudarili, da bi zaradi podnebnih sprememb do ugodnih razmer za pojav gradacij teh in drugih vrst žuželk lahko prišlo večkrat. Proti navedenima vrstama se v gozdovih sicer ne izvajajo nobeni ukrepi.

Source
STA
Back to top button