Sloveniji danes iz Bruslja fiskalna priporočila

Evropska komisija bo danes objavila spomladanski gospodarski sveženj, ki tokrat vključuje le fiskalna priporočila za članice EU, ne pa tudi reformnih in naložbenih, saj bo to pokrito v okviru pregleda nacionalnih načrtov za okrevanje. Pričakuje se splošno priporočilo, naj se proračunska prožnost ohrani tudi vse prihodnje leto.

Komisija naj bi danes potrdila splošno usmeritev, naj se še vse prihodnje leto ohrani odstopna klavzula pakta za stabilnost in rast, uvedena takoj ob začetku pandemije covida-19, ki omogoča maksimalno odstopanje od evropskih proračunskih pravil.

Članice bodo dobile tudi specifična fiskalna priporočila. Slovenija lahko pričakuje pozive, naj si prizadeva za srednjeročno fiskalno vzdržnost, ko bodo gospodarske razmere to dopuščale, ter naj bo še posebej pozorna na sestavo javnih financ in na kakovost proračunskih ukrepov za zagotovitev vzdržnega in vključujočega okrevanja.

Ob tem naj bi komisija Sloveniji priporočila, naj da prednost naložbam, ki zagotavljajo vzdržnost in krepijo rast, še zlasti v podporo zelenemu in digitalnemu prehodu, ter fiskalnim strukturnim reformam, ki bodo prispevale k dolgoročni vzdržnosti javnih financ, vključno s krepitvijo ustreznosti in vzdržnosti zdravstvenega sistema in sistema socialnega varstva za vse.

Slovenija sicer iz Bruslja že leta dobiva pozive k reformam na področju zdravstva, dolgotrajne oskrbe in pokojninskega sistema. Lani jo je komisija pozvala, naj zagotovi odpornost zdravstva in sistema dolgotrajne oskrbe, tudi z zagotovitvijo ustreznih zalog ključnih proizvodov za sanitetno zaščito in z naslovitvijo pomanjkanja zdravstvenih delavcev.

Zajeten spomladanski gospodarski sveženj v okviru evropskega semestra, ki je prilagojen razmeram v pandemiji, sicer med drugim vključuje še ocene makroekonomskih neravnotežij v 12 državah, med katerimi ni Slovenije, in smernice za zaposlovanje.

Source
STA
Back to top button