Slovenija po odpadkih na prebivalca v povprečju EU

Povprečen prebivalec Slovenije je leta 2019 ustvaril 504 kilograme komunalnih odpadkov. S tem se Slovenija uvršča skoraj povsem v povprečje EU, ki je 502 kilograma na prebivalca, je ta teden sporočil evropski statistični urad Eurostat.

V EU je leta 2019 nastalo okoli 225 milijonov ton komunalnih odpadkov. To je 502 kilograma na prebivalca in zvišanje v primerjavi z letom 2018, ko je bilo na Evropejca komunalnih odpadkov 495 kilogramov. Številka je vseeno manjša od vrha, doseženega leta 2008, ko je povprečen Evropejec ustvaril 518 kilogramov komunalnih odpadkov.

Največj teh odpadkov na prebivalca je v EU leta 2019 ustvarila Danska, 844 kilogramov. Več kot 600 kilogramov so ustvarili še Luksemburg (791 kilogramov), Malta (694 kilogramov), Ciper (642 kilogramov) in Nemčija (609 kilogramov).

Na drugem koncu lestvice je Romunija ustvarila 280 kilogramov komunalnih odpadkov na osebo. Manj kot 400 kilogramov so beležile še Poljska (336 kilogramov), Estonija (369 kilogramov) in Madžarska (387 kilogramov).

Pri sami obdelavi odpadkov se sicer povečuje delež recikliranja in termične obdelave oz. sežiga, zmanjšuje pa se odlaganje na odlagališčih, je še navedel Eurostat.

Source
STAq
Back to top button