AktualnoSlovenijaGospodarstvo

Skupščina ZZZS proti uvedbi socialne kapice

Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) ne podpira predloga zakona o debirokratizaciji v delu, ki se nanaša na uvedbo socialne kapice. S tem bi imeli namreč prihodnje leto za 44,7 milijona evrov izpada prihodkov oz. celo 65 milijonov evrov, če so s predlogom mišljeni tudi prejemki, ki so izplačani poleg redne mesečne plače.

Kot so sporočili po današnji seji, vir za nadomestitev tega izpada v predlogu zakona ni opredeljen. Prav tako niso opredeljene posledice tega izpada za uresničevanje pravic v obveznem zdravstvenem zavarovanju.

Z uvedbo socialne kapice se v sistemu obveznega zdravstvenega zavarovanja ruši načelo solidarnosti in pravičnosti financiranja, kar bi povečalo relativno breme financiranja na zavezance z nižjimi prihodki. Vse navedeno je poglavitna vrednota sistema obveznega zdravstvenega zavarovanja v Sloveniji, pojasnjujejo v ZZZS.

Vlada je v predlog zakona namreč umestila tudi t. i. socialno kapico – omejitev obračunavanja in plačila prispevkov za socialno varnost (obvezno zdravstveno zavarovanje, pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zaposlovanje in starševsko varstvo) nad določeno višino prejemkov, konkretno, ko osnova za plačilo prispevkov preseže 6000 evrov bruto.

Predlagana uvedba socialne kapice za prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje po mnenju ZZZS ni primerna zlasti z omenjenega vidika načela solidarnosti in vpliva na nadaljnje nemoteno zagotavljanje pravic zavarovanih oseb iz obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Načelo solidarnosti pomeni, da vsak posameznik od različno visoke bruto plače plača prispevke za obvezna socialna zavarovanja v enakem odstotku in koristi pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja glede na potrebe.

Poleg rušenja načela solidarnosti predlog socialne kapice po prepričanju ZZZS, kot rečeno, ne spoštuje tudi načela pravičnosti financiranja, v skladu s katerim se denar za zdravstvo zbira skladno z zmožnostmi posameznika, na primer progresivno v odvisnosti od dohodka.

Prepričani so, da bi uvedba socialne kapice morala slediti vzoru nekaterih drugih držav, ki poznajo t. i. delno socialno kapico, torej da omejitev osnove ne velja za zdravstveno zavarovanje.

Source
STA
Back to top button