SlovenijaGospodarstvo

Skupščina Name potrdila ločitev nepremičninske dejavnosti

Delničarji Name so danes na skupščini potrdili izčlenitev dela premoženja na novoustanovljeno družbo Nama IN, na katero bodo prenesli trgovinsko dejavnost, na matični družbi pa bo ostala nepremičninska dejavnost. Na odločitev sta bili napovedani izpodbojni tožbi. Z današnjim dnem sta sicer odstopili predstavnici zaposlenih v nadzornem svetu.

Skupščina, na kateri je bilo prisotnega 99,52 odstotka kapitala z glasovalno pravico, je dala soglasje k prenosu dela premoženja, pravic in obveznosti na družbo Nama IN, je razvidno iz zapisnika skupščine, objavljenega na spletnih straneh Ljubljanske borze. Po vpisu sklepa v sodni register bo na novo družbo prenesena trgovinska dejavnost, na matični družbi pa bo ostala nepremičninska dejavnost.

Na sklep o soglasju sta delničarja Kompas Shop in Vseslovensko združenje malih delničarjev napovedala izpodbojni tožbi, Kompas Shop je izpodbojno tožbo napovedal tudi na sklep o spremembi statuta, med drugim povezani z ločitvijo premoženja, kaže zapisnik.

Skupščina je poleg tega upravi in nadzornemu svetu podelila razrešnico za delo v lanskem letu ter sklenila, da se 364.648 evrov bilančnega dobička opredeli kot preneseni dobiček in se med delničarje ne deli.

Delničarji bi morali po prvotnem predlogu odločati tudi o umiku delnic z organiziranega trga, a je uprava minuli teden odločanje o tem umaknila z dnevnega reda. Kot so takrat pojasnili, je razlog tveganje, povezano z vračanjem prejetih subvencij po interventnih zakonih v primeru odkupa lastnih delnic.

Nama je prek spletnih strani Ljubljanske borze ločeno sporočila, da je danes prejela odstopni izjavi Andreje Kokalj in Milene Strle z mesta članic nadzornega sveta. Odstopili sta z današnjim dnem.

Spremenjeni statut bo po vpisu sklepa (na katerega je bila napovedana izpodbojna tožba) v sodni register med drugim tudi določal, da se, če je družba po zakonu dolžna zagotoviti članstvo v nadzornem svetu predstavnikom delavcev, nadzorni svet poveča za dva dodatna člana ter da predstavnikom delavcev mandat v nadzornem svetu avtomatično preneha, če družba ne izpolnjuje več pogojev za obvezno zagotavljanje članstva predstavnikov delavcev v nadzornem svetu.

V nadzornem svetu so še predstavniki kapitala Miha Grilec, ki predsednik nadzornega sveta, Matej Runjak, Zoran Bošković in Uroš Cvetko.

Družbo vodita Simona Kozjek kot predsednica uprave in Mateja Erman kot članica uprave. Največji lastnik je Zavarovalnica Triglav (39,1 odstotka) skupaj s svojo družbo Triglav Skladi (nekaj manj kot 11 odstotkov), sledi zavarovalnica Generali (15,3 odstotka) in njen Sklad življenjskih zavarovanj (33,2 odstotka).

Source
STA

Povezani Članki

Back to top button