SlovenijaGospodarstvo

Skupščina KD Group o iztisnitvi malih delničarjev in umiku z borze konec decembra

Skupščina družbe KD Group bo 28. decembra odločala o predlogu njenega glavnega delničarja, finančne družbe KD, da se vse delnice KD Group prenese na družbo KD. Ta bo po predlogu imetnikom delnic plačala denarno odpravnino v višini 44,90 evra za delnico družbe KD Group, nato pa delnice umaknila z Ljubljanske borze.

 

 

Družba KD je imetnica 2.100.093 navadnih delnic družbe KD Group, kar predstavlja 97,339 odstotka osnovnega kapitala te družbe. Po pridobitvi vseh delnic predlaga, da se te umaknejo z organiziranega trga, izhaja iz sklica, danes objavljenega prek spletne strani Ljubljanske borze.

Če bodo ponujeno denarno odpravnino sprejeli vsi manjšinski delničarji, bo družba KD za to odštela 2,6 milijona evrov. Največji med manjšinskimi delničarji je po navedbah Financ družba Marles Leopolda Poljanška, v lasti ima 0,04 odstotka družbe.

Ker je družba KD imetnik delnic družbe KD Group, ki predstavljajo več kot 90 odstotkov njenega osnovnega kapitala, so podani zakonski pogoji za sprejem sklepa o prenosu delnic preostalih delničarjev. Revizijo primernosti višine denarne odpravnine je opravila družba Delloite Revizija, so pojasnili v sklicu.

Družba KD Group je obvladujoča družba skupine KD Group. V letu 2020 je poslovala s čistim dobičkom v višini štirih milijonov evrov, v prvem letošnjem polletju pa je ustvarila 925.000 evrov izgube. Družba je letos za izplačilo dividend namenila 27,8 milijona evrov, bruto dividenda na delnico je znašala 11,50 evra.

Source
STA

Povezani Članki

Back to top button