Skupina Telekom ob rasti prihodkov za tretjino znižala četrtletni dobiček

Skupina Telekom Slovenije je v prvih treh mesecih prihodke od prodaje na medletni ravni povečala za osem odstotkov na 163,2 milijona evrov. EBITDA se je znižal za 12 odstotkov na 54,2 milijona evrov, dobiček iz poslovanja za 13 odstotkov na 14 milijonov evrov, čisti dobiček pa je bil pri 8,2 milijona evrov nižji za 32 odstotkov, a nad načrti.

 

Kot so ob današnji objavi trimesečnega poslovnega poročila navedli v Telekomu Slovenije, je na dobičkonosnost v začetku leta vplivala cena energentov. Dobiček iz poslovanja pred obrestmi, amortizacijo in davki (EBITDA) bi bil ob cenah energentov na ravni iz leta 2022 višji za tri odstotke, dobiček iz poslovanja pa za 13 odstotkov višji. Kljub padcu sta bila sicer oba nad načrti za prvo četrtletje.

Višje prihodke od prodaje so v prvih treh mesecih beležile vse družbe iz skupine. Na mobilnem segmentu končni trg so prihodki višji predvsem zaradi višjega števila naročnikov in predplačnikov družbe Ipko na Kosovu, kar je rezultat intenzivnih trženjskih aktivnosti pridobivanja uporabnikov, ter višjih prihodkov od mobilnega trgovskega blaga v Telekomu Slovenije. Višji so tudi prihodki na veleprodajnem trgu predvsem zaradi višjih prihodkov iz naslova domače veleprodaje v Sloveniji.

Družba Telekom Slovenije dosega rast na veleprodajnem trgu in na področjih finančnih storitev, e-zdravja in zavarovanj, višji so tudi prihodki od mobilnega trgovskega blaga. Prihodki od prodaje so se okrepili za šest odstotkov na 143,5 milijona evrov.

Slabša je bila dobičkonosnost matične družbe. EBITDA je bil nižji za osem odstotkov in je znašal 42,9 milijona evrov, dobiček iz poslovanja se je znižal za 24 odstotkov na 9,2 milijona evrov, čisti dobiček pa za 41 odstotkov na 5,1 milijona evrov, izhaja iz poročila o poslovanju, s katerim se je v sredo seznanil nadzorni svet Telekoma Slovenije.

V letu 2022 je skupina Telekom Slovenije ustvarila 652,1 milijona evrov prihodkov od prodaje, EBITDA v višini 216,5 milijona evrov in 37,5 milijona evrov čistega dobička. Ob objavi lanskih rezultatov konec aprila so iz družbe sporočili, da zaradi koriščenja pomoči za blažitev visokih cen električne energije letos ne bodo izplačali dividend. Bilančni dobiček v višini 40,3 milijona evrov naj bi tako po predlogu ostal nerazporejen.

Lani so delničarji Telekoma Slovenije prejeli dividende v višini 4,50 evro bruto na delnico.

Telekom Slovenije je danes skupščino družbe sklical za 16. junij, v gradivih pa dodatno pojasnil, da neizplačilo dividend odstopa od uveljavljene dividendne politike v preteklosti ter da si bosta uprava in nadzorni svet prizadevala, da se ob upoštevanju poslovnih in finančnih okoliščin skupščini v letu 2024 predlaga, da se celotni razpoložljivi bilančni dobiček leta 2022 izplača, kar bi predstavljalo dividendo v višini približno šest evrov na delnico.

Največji posamični delničar Telekoma Slovenije je neposredno država z 62,54-odstotnim lastniškim deležem. Kapitalska družba ima v lasti 5,59 odstotka delnic, Slovenski državni holding pa 4,25 odstotka.

Source
STA
Back to top button