Skupina NLB po prevzemu Komercijalne banke lani s skoraj 40 odstotkov višjim dobičkom

Poudarki zgodbe
  • Več informacij o ključnih nerevidiranih rezultatih s podrobnostmi nakupa Komercijalne banke bo uprava predstavila v sredo.

Skupina NLB je lani ustvarila 268,9 milijona evrov čistega dobička, kar je je 38,9 odstotka več kot leto prej. Na rezultat je močno vplival prevzem srbske Komercijalne banke, izhaja iz nerevidiranih podatkov o lanskem poslovanju. Prihodki skupine so znašali 504,5 milijona evrov, kar je dva odstotka manj kot leta 2019.

Predhodni nerevidirani finančni rezultati skupine kažejo, da je bilo leto 2020 kljub izzivom pandemije covida-19 in posledične hibernacije gospodarstva zelo stabilno, saj so se glavni prihodki iz posojil in poslov z nadomestili in provizijami hitro vrnili na predkoronsko raven, so zapisali v NLB. Poudarili so, da so rezultati skupine pokazali trdnost in odpornost njenega trajnostnega poslovnega modela, vključno z dobrimi merili za prevzemanje tveganj med gospodarskimi cikli.

Dobiček pred oslabitvami in rezervacijami je znašal 210,5 milijona evrov, kar glede na predlansko leto predstavlja enoodstotno znižanje. Na skoraj 40-odstotno rast čistega dobička je medtem močno vplival prevzem Komercijalne banke v Srbiji, na podlagi katerega je bilo po navedbah banke pripoznano negativno dobro ime v znesku 137 milijonov evrov ter oblikovanje dodatnih 13,4 milijona evrov za pričakovane kreditne izgube donosnega portfelja za skupino Komercijalna banka.

Brez vpliva prevzema bi dobiček skupine NLB znašal 141,3 milijona evrov in bi kljub temu znatno presegel prejšnje napovedi, predvsem zaradi stroškov tveganja, ki so boljši od pričakovanj, so še dodali.

Skupaj je skupina oblikovala oslabitve in rezervacije v znesku 71,4 milijona evrov, večinoma povezane z izbruhom novega koronavirusa.

Kot še izhaja iz sporočila NLB, je skupina pri aktivnostih za zmanjševanje stroškov uporabljala strogo disciplino in jih na letni ravni znižala za štiri odstotke. Znašali so 293,9 milijona evrov, delež stroškov v neto prihodkih pa 58,3 odstotka.

Količnik kapitalske ustreznosti je 16,6-odstoten. Pri tem je, kot so zapisali, 92,2 milijona evrov iz lanskega dobička že predvidenih za razdelitev dividend, medtem ko presežek kapitala nad regulatorno zahtevo predstavlja trdno podlago za nadaljnjo rast.

Prevzem Komercijalne banke konec lanskega leta je k bilanci stanja skupine NLB dodal 4,3 milijarde evrov, tako da skupaj znašala 19,6 milijarde evrov. Ob tem so v NLB izpostavili, da je zaključek tega procesa pomenil še en zelo pomemben mejnik v njihovi strategiji, da postanejo vodilna finančna institucija, ki se osredotoča in ima sedež v domači regiji – jugovzhodni Evropi.

Z nerevidiranimi rezultati se je danes seznanil nadzorni svetu družbe, ki, kot so zapisali, “ni le izjemno zadovoljen, ampak tudi neizmerno ponosen na uspešen zaključek postopka prevzema Komercijalne banke”. Po besedah prvega nadzornika Primoža Karpeta pa trdo delo še zdaleč ni končano: “Nadaljuje se z integracijo najnovejših članic skupine NLB v družino ter poenotenjem storitev, produktov in sistemov. Nadzorni svet je zadovoljen s predlaganim načrtom aktivnosti in se veseli naslednjih korakov.”

Source
sta.si
Back to top button