AktualnoSlovenijaGospodarstvo

Skupina Mercator v devetih mesecih z rahlo rastjo prihodkov

Skupina Mercator je v devetih mesecih na letni ravni prihodke povečala za slab odstotek na 1,6 milijarde evrov. Čisti dobiček je dosegel 12,6 milijona evrov, potem ko je trgovec v enakem lanskem obdobju beležil 69-milijonsko izgubo. Poslovanje je zaznamovala predvsem epidemija, ki je zahtevala sprotno prilagajanje, so zapisali v podjetju.

 

 

Skupina Mercator je v prvih devetih mesecih dosegla vse ključne poslovne cilje in je v primerjavi z enakim lanskim obdobjem izboljšala poslovne rezultate, so ob objavi poslovnega poročila izpostavili v trgovcu.

Dobiček iz poslovanja je znašal 57,6 milijona evrov, potem ko je v prvih devetih mesecih lani izguba znašala 27,6 milijona evrov. Normaliziran EBITDA je v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta zrasel za 10,8 odstotka in je znašal 139,3 milijona evrov.

Skupina je v devetih mesecih tudi dodatno znižala svoj neto finančni dolg. “Mercator je po dolgih letih uspel količnik med neto finančnim dolgom in normalizirano EBITDA znižati pod petkratnik, kar dokazuje, da strateške odločitve dajejo prave rezultate,” je poudaril predsednik Mercatorjeve uprave Tomislav Čizmić.

Po njegovih besedah finančno trden in poslovno uspešen Mercator ni samo v interesu družbe, zaposlenih in lastnikov, temveč celotne verige od proizvajalcev do živilske industrije v Sloveniji in regiji. “Mercator bo nadaljeval z digitalno preobrazbo poslovanja in vztrajal pri zagotavljanju sodobne, poosebljene storitve in ponudbe za kupce,” je zapisal ob objavi poslovnega poročila.

Ker je skupina Mercator del Fortenove Grupe lahko po Čižmićevih besedah nadaljujejo s strateškimi investicijami, pri čemer je izpostavil predvsem nov logistično-distribucijski center v Ljubljani in prenovo prodajne mreže.

Prihodke od prodaje je skupina v devetih mesecih zvišala za skoraj odstotek na 1,6 milijarde evrov, pri čemer je podobno rast prihodkov od prodaje zabeležila v trgovini na drobno kot svoji osnovni dejavnosti.

Tudi primerjave s predkoronskim letom 2019 potrjujejo, da je poslovanje skupine uspešno, so še izpostavili v Mercatorju in navedli, da so se prihodki od prodaje v prvih devetih mesecih letošnjega leta v primerjavi z enakim predlanskim obdobjem povečali za 2,9 odstotka.

Največjo rast prihodkov je Mercator beležil v dejavnosti trgovine na drobno, in sicer v Sloveniji za 4,8 odstotka glede na enako obdobje leta 2019.

Družba Poslovni sistem Mercator je v prvem devetmesečju ustvarila 34,4 milijona evrov dobička iz poslovanja, kar je 4,2 milijona evrov več kot v enakem obdobju lani.

Skupina Mercator je v devetih mesecih letošnjega leta v osnovna sredstva investirala 20,9 milijona evrov, največ za prenovo prodajne mreže, so še navedli.

Poslovanje je sicer tudi letos močno zaznamovala epidemija covida-19, kar je, kot so izpostavili, zahtevalo sprejemanje dodatnih ukrepov, sprotno prilagajanje dejanskemu stanju in posledicam posameznih ukrepov, ki so jih sprejemali vlada in drugi pristojni organi.

Kot so še spomnili v Mercatorju, je v devetmesečnem obdobju prišlo do pomembnih strukturnih sprememb na ravni lastništva skupine. Marca je namreč Fortenova Group pridobila dovoljenje agencije za varstvo konkurence v Srbiji, kar je odprlo pot za prenos delnic družbe Poslovni sistem Mercator na Fortenova Group.

Nadzorni svet družbe Poslovni sistemi Mercator je nato s ciljem reprogramiranja Mercatorjevih finančnih obveznosti, ki bi zapadle v poplačilo junija 2021, dal soglasje za finančni aranžma s Fortenova Group. S tem je bila izpolnjena zadnja ključna predpostavka za prenos deleža Mercatorja iz Agrokorja na Fortenova Group.

Aprila je bil zaključen tudi prenos Agrokorjevega lastniškega deleža v Mercatorju na Skupino Fortenova. Po prenosu ima Fortenova v lasti 88,1 odstotka navadnih imenskih kosovnih delnic z oznako MELR, maja pa je objavila prevzemno ponudbo za odkup vseh delnic družbe Poslovni sistem Mercator.

Source
STA

Povezani Članki

Back to top button