SlovenijaGospodarstvo

Skupina KD Group lani z milijonom evrov čistega dobička

Skupina KD Group je poslovno leto 2020 zaključila s čistim dobičkom v višini enega milijona evrov, kar je občutno manj kot v letu prej, ko je dobiček okrepila prodaja Adriatic Slovenice. Obvladujoča družba KD Group je lani poslovala s čistim dobičkom v višini štirih milijonov evrov.

Po poslovno najuspešnejšem letu 2019, ko je KD Group ustvarila visok dobiček s prodajo zavarovalnice Adriatic Slovenica, družbe za upravljanje KD Skladi, poplačala večino finančnih obveznosti in zaključila obdobje, ko je skupina delovala kot zavarovalniški holding in pomembna upravljavka vzajemnih skladov ter premoženja institucionalnih investitorjev, je sledilo posebno leto 2020, je v poslovnem poročilu, objavljenem na spletnih straneh Ljubljanske borze, zapisal glavni izvršni direktor Gregor Sluga.

Lansko leto je namreč zaznamovala epidemija covida-19. Kljub njej je gradnja nepremičninskega projekta Šumi v Ljubljani potekala nemoteno, močno prizadeta pa je bila družba Projektor. “Iz naslova kinematografske in gostinske dejavnosti je družba v letu 2020 realizirala le tretjino prihodkov predhodnega leta. Ocenjujemo, da bomo v letu 2021 ustvarili 60 odstotkov prihodkov leta 2019. Na številke pred epidemijo bi se lahko vrnili šele leta 2022,” je navedel Sluga.

Skupina KD Group je bila pred pojavom epidemije v dobri finančni kondiciji, ob tem izpostavlja poslovno poročilo. “Kljub visokemu izplačilu dividende v mesecu juliju 2020 ima skupina na voljo dovolj likvidnih sredstev in hitro unovčljivih naložb, da lahko še naprej premišljeno išče nove projekte, s katerimi bi lahko dosegali visoke finančne donose,” so zapisali.

Prihodki skupine KD Group so se lani povečali za 60 odstotkov na 19,6 milijona evrov. Močno so se povečali zlasti finančni prihodki, ki so dosegli 8,8 milijona evrov. Prihodki družbe KD Group pa so dosegli le sedem odstotkov lanskih, in sicer so znašali 12 milijonov evrov. Leta 2019 so bili prihodki rekordno visoki zaradi že omenjene prodaje Adriatic Slovenice.

Družba KD Group bo iz bilančnega dobička delničarjem predlagala izplačilo bruto dividende v višini 11,5 evra na delnico.

Source
STA
Back to top button