Skoraj osem milijonov evrov posojil za podjetja na problemskih območjih

Slovenski podjetniški sklad je tik pred koncem leta 2020 objavil nov javni razpis mikrokreditov za podjetja na problemskih območjih. Na voljo je blizu osem milijonov evrov, od tega dobrih 4,5 milijona evrov za podjetja na območjih z visoko brezposelnostjo in 3,4 milijona evrov za podjetja na obmejnih območjih.

 

Namen petega tovrstnega razpisa po vrsti je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja majhnim in srednjim podjetjem za financiranje rasti in razvoja, tekočega poslovanja in investicijskih vlaganj. Z njim naj bi prispevali k ohranitvi obstoječih in ustvarjanju novih delovnih mest ter spodbujanju konkurenčnosti gospodarstva posamezne regije.

Od skupnega zneska 4,5 milijona evrov za območja z visoko brezposelnostjo je nekaj manj kot 2,6 milijona evrov predvidenih za posojila podjetjem na območju Pokolpja, torej občin Kočevje, Loški Potok, Osilnica, Kostel, Črnomelj, Semič in Metlika, blizu dva milijona evrov pa podjetjem v občinah Hrastnik, Radeče in Trbovlje.

Za sredstva za obmejna problemska območja v skupni višini 3,4 milijona evrov lahko kandidirajo podjetja iz 90 občin.

Sklad lahko mikrokredit odobri pravni osebi s sedežem ali obratom na katerem od problemskih območij, ki ima status mikro, malega ali srednje velikega podjetja in je organizirana kot gospodarska družba, zadruga ali samostojni podjetnik. Eden od pogojev je tudi najmanj en zaposleni za polni delovni čas.

Višina posojila lahko seže od 5000 do 25.000 evrov, pogodbena fiksna letna obrestna mera pa je določena v višini 1,1 odstotka. Podjetje ga lahko odplačuje največ 60 mesecev. Prvi lahko vloge oddajo že do 1. februarja, naslednji roki za oddajo vlog pa so vsakega prvega v mesecu do oktobra.

Source
STA
Back to top button