Sindikati ostro proti možnosti prisilnega upokojevanja

Sindikati opozarjajo na določbe predloga sedmega protikoronskega zakona, ki omogočajo odpuščanje starejših delavcev brez utemeljenega razloga takoj ob izpolnitvi pogojev za starostno upokojitev. Gre za zniževanje pravic in diskriminatorno obravnavo starejših delavcev, trdijo. Poslance pozivajo, naj te določbe iz zakona črtajo.

 

Vlada je predlog sedmega protikoronskega zakona sprejela v soboto, DZ pa ga bo predvidoma potrjeval prihodnji torek. V njem so zapisani dodatni ukrepi za blažitev posledic epidemije covida-19 za gospodarstvo in najbolj ranljive skupine prebivalstva, njihova vrednost pa je po besedah finančnega ministra Andreja Širclja 550 milijonov evrov.

Med zakonskimi določbami je tudi možnost odpovedi pogodbe o zaposlitvi brez navedbe utemeljenega razloga, kadar delavec izpolnjuje pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine, torej praviloma pri starosti 60 let in s 40 leti delovne dobe.

Ta predlog ni bil nikoli predmet socialnega dialoga, so danes opozorili v reprezentativnih sindikalnih centralah, članicah Ekonomsko socialnega sveta (ESS). Predlog posega v zakon o delovnih razmerjih, katerega spremembe so se do nastopa te vlade vedno sprejemale s soglasjem socialnih partnerjev, in prav tako v zakon o javnih uslužbencih, so zapisali. Poslance pozivajo, naj v nadaljnjem postopku te določbe iz zakonskega besedila črtajo.

“Gre za ustvarjanje podlage za povsem arbitrarno odločanje, ki posega v ustavno pravico posameznika do dela, odpoved brez razloga pa ima jasno razviden namen – diskriminacijo na podlagi starosti,” so podčrtali sindikati.

Predlog bi tudi trajno močno obremenil pokojninsko blagajno s potencialno takojšnjo upokojitvijo več tisoč zaposlenih, ki bi jim delodajalci lahko odpovedali pogodbo o zaposlitvi brez navajanja kakršnega koli razloga – zgolj zato, ker izpolnjujejo pogoje za upokojitev.

V praksi pa bo predlog pomenil, da bodo zaposleni, ki bi želeli ali bili primorani nadaljevati z delom po izpolnitvi pogojev za starostno upokojitev, pod stalnim pritiskom neutemeljene odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Ne gre izključiti možnosti, da bodo s ciljem ohranitve zaposlitve pristajali na slabšanje svojega delovnopravnega standarda, kar se zdi sindikatom povsem nesprejemljivo.

Tudi zaradi zmanjševanja pravnega varstva starejših bi sindikati pričakovali, da bo tem določbam nasprotovalo ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Ministra Janeza Cigler Kralja zato sprašujejo, kako se je na seji vlade opredelil do tega predloga.

Vlada po drugi strani pojasnjuje, da je namen predlaganega ukrepa delodajalcu olajšati postopek redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi, če se v obdobju, ko ima delavec že zagotovljeno socialno varnost v obliki starostne pokojnine, odloči, da ga ne potrebuje več.

Back to top button