Sindikat osebne asistence želi aktivno sodelovati pri urejanju področja

Sindikat osebne asistence želi aktivno sodelovati pri urejanju področja osebne asistence. Pri pripravi predloga novele zakona o osebni asistenci se je po njihovi oceni znova pokazalo, da niso bili upoštevani kot enakopraven sogovornik. Predlog namreč daje med vsemi deležniki osebne asistence najmanj avtonomije prav osebnim asistentom, so zapisali.

 

Predlog novele, ki je bil v javni obravnavi od 23. decembra lani do ponedeljka, dviguje prag pri številu ur osebne asistence tedensko, ki ga mora uporabnik doseči, in sicer s 30 na 40 ur tedensko. Do osebne asistence so po predlogu upravičeni le tisti uporabniki, ki jo potrebujejo, da lahko živijo neodvisno in aktivno ter se lahko zato enakopravno vključujejo v družbo, izhaja iz predloga.

Posameznik, ki opravlja osebno asistenco kot samostojni podjetnik, lahko dela največ v obsegu, kot velja za zaposlene na podlagi zakona o delovnih razmerjih. Če pa osebni asistent delo opravlja po podjemni pogodbi ali kot začasno in občasno delo dijakov in študentov ali upokojencev za čas nadomeščanja redno zaposlenih osebnih asistentov, ne sme delati več kot 500 ur v koledarskem letu.

Sindikat ugotavlja, da imajo po predlogu osebni asistentke in asistenti najmanj veljave, omogočene pa so jim le pičle možnosti za vodenje lastnega dela, ki bi bilo človeka dostojno. Vsebinsko sicer predlog po njihovi oceni prinaša več pomembnih izboljšav. Tako denimo uvaja strožji nadzor nad izvajanjem zakona. Kot korak nazaj pa vidijo pavšalno izrivanje uporabnikov z lažjimi oblikami hendikepa.

Sindikat nasprotuje odpuščanju zaposlenih osebnih asistentk in asistentov, kar običajno sledi rezanju sredstev. Osebna asistenca mora po njihovem mnenju ostati dostopna vsem, ki jo potrebujejo.

Z namenom, da bi na obravnavanem področju omejili negativne posledice strukturnih sprememb za osebne asistentke in asistente, naj se oblikuje premostitveni mehanizem osebne asistence, predlagajo. Zahtevajo tudi čim prejšnje spremembe pri institutu družinskega pomočnika in vzpostavitev sistema dolgotrajne oskrbe. Predvsem pa pričakujejo začetek enakopravnega dialoga s pristojnim ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Source
STA
Back to top button