SlovenijaKultura

Simoniti ugotovil vrsto pomanjkljivosti pri podeljevanju statusov samozaposlenih

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je ugotovil, da ravnanje ministrstva za kulturo v primerih podelitev statusov samozaposlenih in plačil prispevkov za socialno varnost kaže na več kršitev. Na ministrstvu pa so zapisali, da je minister Vasko Simoniti ugotovil vrsto pomanjkljivosti v postopku podeljevanja statusov.

Simoniti je po zapisu ministrstva po nastopu mandata v podpis dobival predloge za priznanje pravice do plačila prispevkov za socialno zavarovanje iz državnih sredstev brez zadostnih ali sploh vsakršnih utemeljitev.

“Po načelu dobrega gospodarja javnih sredstev je takšne vloge poslal nazaj v obravnavo. Hkrati pa je odkril vrsto drugih postopkovnih nepravilnosti, ki jih bo zelo podrobno predstavil na interpelaciji. Z odpravo le teh je želel, da se zagotovi učinkovito vodenje postopka, tako v smislu ugotavljanja materialne resnice kot ekonomičnosti postopka,” so za STA pojasnili na ministrstvu.

Interpelacijo zoper Simonitija so 5. februarja vložili poslanci SD, LMŠ, Levice in SAB. Med drugim mu očitajo, da ni vzpostavil dialoga s kulturniki, da je odločbe samozaposlenih vzel v svoje roke in da filmskemu področju niso bila izplačana s pogodbo zagotovljena sredstva. Ravno v prihodnjem tednu se izteka 30-dnevni rok za ministrov odgovor na interpelacijo.

V društvu Asociacija sicer od lanskega junija opozarjajo na problematiko “spornih postopkov ministrstva za kulturo glede pridobivanja statusa samozaposlenih v kulturi in pravice do plačila prispevkov”, pri čemer so bili po njihovem mnenju oškodovani številni samozaposleni v kulturi.

Ker so v Asociaciji presodili, da gre za kršenje temeljnih pravic in nespoštovanje zakonodaje, so avgusta zadevo predali varuhu človekovih pravic. Iz odgovora varuha je razvidno, da so postopek na njegovem uradu vodili od začetka septembra do februarja, v zadevi pa so pridobili tudi stališča prizadetih strani ter ministrstva.

Varuh je v postopku, ki ga je sprožil na pobudo društva Asociacije, ugotovil, da ravnanje ministrstva “kaže na kršitev načela ekonomičnosti postopka, načela varstva pravic stranke v postopku in načela dobrega upravljanja”. Skladno s 7. členom zakona, ki ureja njegovo delovanje, pa je varuh ministrstvu priporočil, da o preostalih vlogah odloči čim prej in ob upoštevanju načel v dopisu, ki ga je posredoval društvu Asociacija. Priporočil mu je tudi, “da v prihodnje postopke vodi tako, da se bo sledilo namenu, ki ga je zasledoval zakonodajalec, predvsem pa v luči zaščite pravic predlagateljev”.

Varuh je dodal, da so mu z ministrstva v začetku februarja sporočili, da so zadeve za nazaj urejene, z izjemo petih primerov, v katerih vlagatelji še niso sporočili datuma za vpis v razvid samozaposlenih. Do ugotovitev in priporočil varuha pa se glede na zapis ministrstvo za kulturo ni opredelilo.

Na ministrstvu pa so za STA zapisali, da so se “s pojasnili večkrat odzivali tako na dopise Asociacije kot na pozive varuha človekovih pravic”.

Source
sta.si

Povezani Članki

Back to top button