Slovenija

Senat ljubljanske univerze sprejel pravilnik o delu komisije za etična vprašanja

Senat ljubljanske univerze je na današnji seji med drugim sprejel pravilnik o delu komisije za etična vprašanja univerze, ki nadomešča trenutno veljavni poslovnik o delu komisije iz leta 2018. Dodane so določbe, ki se nanašajo na začetek postopka, dodana so ravnanja, ki se štejejo za neetična, in tudi možni ukrepi zoper kršitelja.

Glavne spremembe pravilnika o delu komisije za etična vprašanja je senatorjem pojasnil njen predsednik Janez Kranjc. Podlaga za delovanje komisije je bil doslej poslovnik o delu komisije za etična vprašanja, sprejet 26. junija 2018. Sčasoma so se izkazale potrebe po dopolnitvah, ki so zdaj v pravilniku, je dejal.

Tako so dodane določbe, ki se nanašajo na začetek postopka (upravičen predlagatelj, vsebina in zahteve za presojo ravnanj, obveščanje prijavitelja in drugih oseb). Postopek za presojo etičnosti ravnanja se začne na zahtevo, komisija pa ga lahko sproži tudi na lastno pobudo. Zahtevo za presojo etičnosti ravnanja po navedbah Kranjca lahko poda vsak, ki je bil zaposlen na univerzi ali je bil njen študent v času, ko je prišlo do zatrjevane kršitve.

Komisija ne obravnava anonimnih prijav, je pa ta lahko le povod, da komisija začne postopek preverjanja na lastno pobudo. Na zahtevo prijavitelja lahko komisija obravnava njegovo ime kot tajnost, če obstajajo za to utemeljeni razlogi.

O začetku postopka in vsebini podane zahteve komisija nemudoma obvesti prijavitelja in osebo, obtoženo neetičnega ravnanja. Slednjo pozove, da v določenem roku pojasni zadevo in predloži ustrezna dokazila.

Kot neetična v pravilniku navajajo 16 ravnanj, med drugim izvajanje raziskovalnih rezultatov iz izmišljenih ali prikrojenih podatkov, potvarjanje podatkov, zavajanje z napačnim ali nepopolnim poročanjem o raziskovalnih rezultatih in plagiat.

Spremembe se nanašajo tudi na število članov komisije. Ta odslej šteje pet članov, ki prihajajo iz vrst visokošolskih učiteljev ali raziskovalcev, študentov in strokovnih sodelavcev univerze.

Na seji je rektor Igor Papič senatorje še seznanil z začetkom razgovorov z ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport glede odpiranja univerz. Sestanek bo predvidoma v petek, dan prej, v četrtek, pa se bodo z ministrstvom sestali glavni tajniki univerz v zvezi z odpiranjem študentskih domov.

“Smo v oranžni fazi, kar pomeni odpiranje študentskih domov in prehod na hibridni sistem študijskega procesa oz. predavanj,” je bil jasen Papič.

Source
STA
Back to top button