SDS za parlamentarno preiskavo o kanalu C0

Poslanska skupina SDS je vse poslanske skupine pozvala k prispevanju podpisov za odreditev parlamentarne preiskave o ugotavljanju zlorab in nezakonitosti pri gradnji povezovalnega kanala C0. Kot so zapisali v današnjem sporočilu, je ukrepanje nujno, saj projekt ogroža pitno vodo za več kot 300.000 ljudi.

 

Kot so zapisali v SDS, je parlamentarna preiskava pomembna za ugotovitev politične odgovornosti in drugih odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma političnega vmešavanja v gradnjo javnega povezovalnega kanala C0 na območju vodonosnika Ljubljanskega polja. Prav tako je pomembna zaradi suma, da so oziroma so bili postopki pri tem vodeni nepregledno, nezakonito ter z izigravanjem zakonodaje s področja gradenj, urejanja prostora in varstva okolja.

“K sopodpisu smo pozvali vse poslanske skupine, njihov odgovor pa pričakujemo do torka do 14. ure. Glede na vsebino in namen preiskovalne komisije pričakujemo pozitiven odziv vseh poslanskih skupin, saj pravica do pitne vode ni stvar levih ali desnih niti ni stvar le opozicije ali koalicije,” so poudarili.

Komisija bi po predlogu SDS med drugim ugotavljala, kolikšna je morebitna odgovornost nekdanjih in sedanjih nosilcev javnih funkcij, da se gradnja kanala C0 nadaljuje brez presoje vplivov na okolje in pridobljenega pravnomočnega okoljevarstvenega soglasja ter brez gradbenih dovoljenj za vse parcele, na katerih se gradi. Ugotavljala bi tudi njihovo morebitno odgovornost, da se domnevno nezakonito gradi na zasebnih zemljiščih, s čimer se nezakonito posega v pravico do zasebne lastnine.

Ugotavljala tudi njihovo morebitno odgovornost zaradi neupoštevanja mnenja Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki izpostavlja neustreznost trase kanalizacije, možnost onesnaženja vodonosnika in s tem ogrožanje oskrbe vseh prebivalcev Mestne občine Ljubljana ter možnost razširitve bolezni zaradi pomanjkanja vode, kar predstavlja nevarnost za zdravje in življenje ljudi ter za zdravo življenjsko okolje.

V SDS so prepričani, da obstaja več razlogov, zaradi katerih je takšna preiskava v javnem interesu. “Nesporno je v javnem interesu, da se zagotovi zaščito vseh virov pitne vode kot ustavno varovane kategorije s pripravo ustreznih zakonskih podlag in podzakonskih predpisov za izvrševanje ustave,” so zapisali.

Pričakujejo tudi, da bi preiskava pripomogla k temu, “da se bo vzpostavilo zakonodajni okvir in primeren nadzorniški sistem, ki bosta zagotovila, da prebivalstvo ne bo nikoli več ogroženo na način, kot se dogaja danes”.

Med izhodišči za preiskavo so navedli priporočilo v zvezi z zaščito pitne vode na območju ljubljanskega vodonosnika, ki ga je DZ sprejel 22. novembra 2019, nekatere zapisnike o inšpekcijskem nadzoru ter magnetograma dveh sej parlamentarnih odborov oziroma komisije na to temo.

K čimprejšnji pridobitvi neodvisno izvedene presoje vplivov na okolje in okoljevarstvenega soglasja za kanal C0 je ljubljanskega župana Zorana Jankovića danes pozvala tudi predsednica države Nataša Pirc Musar. Ob tem se je znova zavzela za začasno prekinitev gradnje. Pomembno je, da se umakne vsak dvom o tem, da bi gradnja ogrožala pravico do pitne vode, je poudarila.

Source
STA
Back to top button