SDS vložila predlog dopolnitve zakona za ponovno določitev referenčnih cen v zdravstvu

SDS je v parlamentarno proceduro vložila predlog zakona o dopolnitvah zakona o javnem naročanju, s katerim bi določili referenčne cene medicinskih pripomočkov in medicinske opreme. Referenčne cene pa bi uradno določal urad za centralno cenovno evidenco, ki bi ga vzpostavili. Predlagajo obravnavo po skrajšanem postopku, je razvidno iz gradiva.

V SDS predlagajo, da bi se pri javnem razpisu določila referenčna cena, ki bi jo uradno pridobil urad, pristojen za centralno cenovno evidenco. Pri tem bi sledil državam EU, v katerih je ugotovljena najnižja stopnja korupcije na področju javnega naročanja.

Referenčna cena bi se določila na javnem razpisu, oblikoval pa bi jo urad, pristojen za centralno evidenco, po pregledu pridobljenih podatkov iz slovenskih bolnišnic in bolnišnic držav članic Evropske unije. “Če bi slovenski distributer, ki bi se prijavil na razpis, presegel to ceno za več kot 10 odstotkov, bi kupec lahko brez dodatnih administrativnih ovir ali razpisov ta material takoj nabavil na enotnem trgu EU,” so zapisali v predlogu.

O morebitnem nesorazmerju med cenami domačih distributerjev in cenami na evropskem trgu oziroma referenčnimi cenami bi moral kupec takoj seznaniti vlado, ki bi preko pristojne službe ministrstva za zunanje zadeve, obvestila EU, ustrezne urade in tudi proizvajalca.

Predlagajo, da bi za evidenco o izvedenih nabavah medicinskih pripomočkov in medicinske opreme skrbela služba oziroma sektor za centralno cenovno evidenco, ki bi se ustanovila znotraj urada vlade za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu.

V SDS menijo, da bo predlagani zakon vplival na znižanje cen medicinskih pripomočkov in medicinske opreme na slovenskem trgu ter omogočil izenačitev nabavnih cen v vseh slovenskih zdravstvenih zavodih, ki delujejo v javni zdravstveni mreži.

Predlagajo obravnavo po skrajšanem postopku, ker gre za manj zahtevne spremembe zakona, s katerimi bi se ponovno vzpostavil model referenčnih cen in centralne cenovne evidence. “S tem bi odpravili korupcijo pri nabavah medicinskih pripomočkov in medicinske opreme,” so prepričani v SDS.

V SDS so podobno novelo zakona o javnem naročanju sicer sprejeli januarja 2022 in uzakonili nabavo medicinske opreme po referenčnih cenah, a je nova koalicija julija z zakonom o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema določbe razveljavila.

Back to top button