SDH s predlogom sodišču za razveljavitev prodaje deleža v Meti Ingenium

SDH je za zaščito interesov države v primeru prodaje manjšinskega deleža države v družbi Meta Ingenium, ki je imela v lasti 10,8-odstotni delež Bia Separations, na okrožno sodišče vložil tožbo za ugotovitev neveljavnosti pogodbe in predlog za zavarovanje terjatev z začasno odredbo. Sodišče je začasno odredbo že izdalo, so sporočili iz SDH.

 

“Okrožno sodišče je predlogu Slovenskega državnega holdinga (SDH) za zavarovanje svojih terjatev ugodilo in izdalo začasno odredbo, s katero je Meti Ventures in Meti Ingenium prepovedalo kakršnokoli delitev dobička družbe Meta Ingenium za leto 2020 ter sklepanje drugih pravnih poslov, na podlagi katerih bi bila kupnina, ki jo je Meta Ingenium prejela na podlagi prodaje svojega deleža v Bia Separations, prenakazana na druge račune,” so pojasnili v SDH.

Nadzorni svet SDH je v torek ugotovil, da je šlo v postopku prodaje na strani zasebnega večinskega solastnika družbe Meta Ingenium, družbe Meta Ventures, za pomembne nepravilnosti, ki se nanašajo na opustitev dolžnosti informiranja in seznanjanja SDH z drugimi bistvenimi okoliščinami, pomembnimi za postopek prodaje. “V zvezi s tem je SDH za zaščito interesov države še pred zaključkom izsledkov pregleda uporabil vsa razpoložljiva pravna sredstva,” so zapisali.

Država je bila lastnica 49-odstotnega deleža v družbi Meta Ingenium, družba Meta Ventures pa 51-odstotna. Konec septembra 2020 ji je država prodala svoj delež, a nadzorni svet SDH je ugotovil, da družba ni zagotovila vseh informacij o naložbah Mete Ingenium in ni razkrila poštene vrednost dolgoročnih finančnih naložb, predvsem naložbe v Bia Separations.

Ajdovsko družbo Bia Separations je v začetku novembra 2020 prevzelo nemško podjetje Sartorius. Prevzem je bil vreden 360 milijonov evrov, od tega so Nemci 240 milijonov evrov plačali v gotovini, ostalo pa z delnicami družbe Sartorius Stedim Biotech. Nekateri slovenski mediji so bili pri tem kritični do države, da je izgubila delež omenjene kupnine, ki bi ji lahko pripadel, če ne bi prodala deleža v Meti Ingenium.

Kot danes piše Dnevnik, bi moral SDH in s tem država ob prodaji Bie Separations glede na svoj delež in nastale stroške dobiti vsaj 10 milijonov evrov, ker pa je delež v Meti Ingeniumu prodal dva meseca pred prevzemom Bie, je iztržil le 1,9 milijona evrov, po pogodbi pa je upravičen še do dela dodatne kupnine. Finance so pred časom izračunale, da bi bil iztržek lahko še višji in ga ocenile na vsaj 18 milijonov evrov.

Nadzorni svet SDH je v postopku prodaje manjšinskega deleža države v družbi Meta Ingenium, ki je imela v lasti 10,8-odstotni delež Bia Separations, ugotovil določena odstopanja od standardov in postopkov SDH. Zato sta člana uprave SDH Boštjan Koler in Boris Medica s koncem januarja, član nadzornega sveta Igor Kržan, ki je bil v času prodaje začasni predsednik uprave, pa v torek, sporazumno odstopili s položajev.

Source
STA
Back to top button