AktualnoSlovenijaGospodarstvo

SBC s predlogi protikriznih ukrepov in ukrepov za izhod iz krize

SBC – Klub slovenskih podjetnikov je na ključne odločevalce v državi na čelu s premierjem Janezom Janšo naslovil dopis s predlogi za vključitev v protikoronske zakonske pakete in za izhod iz krize. Ti so pripravljeni na podlagi ankete med njihovimi člani, so sporočili danes.

Med ključnimi predlogi so našteli poenostavitev likvidnostne sheme, skrajšanje roka plačil države na sedem dni, priznanje celotnega stroška za zaposlenega v primeru karantene, povečanje različnih olajšav in investicijskih sredstev za zagon podjetništva ob izhodu iz krize, razvojno kapico za motivacijo razvojnih kadrov in dvig dodane vrednosti ter trajno uveljavitev delnega subvencioniranja dela s skrajšanim delovnim časom.

Kot so povzeli, so rezultati ankete med njihovimi člani pokazali izrazito dvopolnost. “Na eni strani imamo družbe, ki se v tem trenutku ne soočajo z likvidnostnimi težavami, vendar pa bodo potrebovali več razvojne podpore, ko se bodo trgi začeli odpirati. Na drugi strani so družbe, ki se zaradi omejitev in zapore dejavnosti soočajo s čedalje hujšimi likvidnostnimi težavami,” so pojasnili.

Glede poenostavitve likvidnostne sheme bi bilo po njihovem nujno razmisliti, da se višina poroštva za posamezni kredit za mikro, majhna in srednja podjetja zviša s sedanjih 80 odstotkov na 100 odstotkov glavnice kredita. Pri tem naj se določi višina sredstev za ta podjetja v treh ločenih skupinah, se bistveno poenostavi postopek ter za podjetja, ki niso smela poslovati ali so poslovala omejeno, nameni ugodna posojila s poroštvom države.

SBC predlaga podaljšanje roka za prijavo vloge za povračilo nadomestila plače zaradi odrejene karantene na vsaj 30 dni in ugoditev vseh že oddanih vlog, ki so bile zavrnjene zaradi prepozne oddaje iz razloga, ki ni na strani delodajalca. Problem nastane, ker delodajalci oz. zaposleni odločb o karanteni ne prejmejo v roku osmih dni, ampak pozneje, saj pristojni za izdajo karantenskih odločb potrebujejo ponavadi tudi do 14 dni, so opozorili.

Pogoj padca prihodkov za več kot 10 odstotkov v letu 2020 glede na leto 2019 za podjetja, ki so uporabljala instrumente iz tretjega protikoronskega zakona, naj se izbriše. Upošteva se naj upad prodaje na število zaposlenih oz. na kapital podjetja. Na področju trg dela pa naj se nadomestilo za zaposlene v panogah, ki so zaprte več kot štiri mesece, dvigne z dosedanjih 80 odstotkov na 100 odstotkov bruto plače.

Med ukrepi za okrepitev gospodarstva ob izhodu iz krize so med investicijskimi ukrepi našteli povečanje obsega in poenostavitev uveljavljanja olajšav za raziskave in razvoj, povečanje obsega investicijskih olajšav za poslovne, proizvodne potrebe in drugo opremo, povečanje obsega investicijskih svežnjev za digitalizacijo in druge projekte ter povečanje obsega javnih investicij.

Na davčnem področju predlagajo razvojno kapico s pragom 6000 evrov bruto in z uzakonjeno časovno postopnostjo zniževanja praga do inženirskih plač, to je do približno 2,5-kratnika povprečne plače v državi. Predlagajo dvig praga za 50-odstotni dohodninski razred na 150.000 evrov. Nagrade za uspešnost naj bodo brez plačila prispevkov in dohodnine v višini do 200 odstotkov povprečne mesečne plače zaposlenega v zadnjem letu.

Na trg dela v SBC predlagajo trajno uveljavitev delnega subvencioniranja dela s skrajšanim delovnim časom ter sprejem akcijskega programa promocije Slovenije kot kadrovske destinacije za vračanje Slovencev domov in za privabljanje strokovnih tujih kadrov. Država naj zagotovi proaktivno javno objavljanje podatkov o zaposljivosti diplomantov po programih in fakultetah, v srednjih šolah naj se uvede obvezni program osnovnih podjetniških vsebin.

Ob tem predlagajo še hitrejše odpiranje zaprtih dejavnosti ob upoštevanju strogih zaščitnih ukrepov, nadomestilo izgube za organizatorje prireditev in srečanj, dogovor na ravni EU ali s ključnimi državami o čimprejšnjem blažjem režimu prehoda meje, uvrstitev zaposlenih in poslovnežev iz podjetij, ki nujno potujejo v tujino, na prednostni seznam za cepljenje ter pospešeno izvajaje programa debirokratizacije.

Source
STA
Back to top button