S sistemom C-ITS do varnejših evropskih cest

Platforma C-Roads od leta 2016 izvaja harmonizacijo inteligentnih kooperativnih transportnih sistemov oziroma C-ITS. Gre za tehnologije, s katerimi so opremljeni kritični cestni odseki po vsej Evropi in omogočajo večjo varnost na evropskih cestah. Na današnjem dogodku #SafeRoadsTODAY so predstavili najnovejše aktivnosti pri uvajanju teh sistemov.

Platforma C-Roads je skupna pobuda držav članic EU in upravljavcev cestnega omrežja za preizkušanje in uvajanje storitev C-ITS zaradi čezmejne harmonizacije in interoperabilnosti.

S sistemom C-ITS se podatki, povezani z varnostjo na cestah, v realnem času in glede na lokacijo prenašajo od upravljavca infrastrukture v vozila, so v sporočilu za javnost po današnji virtualni novinarski konferenci zapisali na Darsu.

“Korist je preprosta: kot uporabnik cest pogosto naletiš na potencialno nevarne razmere. Z izboljšanimi podatki o cestah, vozilih in poteku prometa lahko storitve C-ITS takšne nevarnosti ublažijo. Že danes te storitve poskrbijo za prave informacije v pravem trenutku, tudi ob prečkanju državnih mej. To smo uspeli doseči s prilagajanjem cestne infrastrukture ter s široko zastavljenim sodelovanjem s proizvajalci avtomobilov in opreme v njih,” je povedala predsednica platforme C-Roads Christel Fiorina.

Do danes je z enotami ITS-G5 opremljenih skupno 20.000 kilometrov cestnih odsekov po Evropi, medtem ko je skupno 100.000 kilometrov cest pokritih z mobilnimi in drugimi komunikacijskimi tehnologijami dolgega dosega.

Kot so zapisali v sporočilu, so infrastruktura ter proizvajalci avtomobilov in avtomobilske opreme pripravljeni, tako da se bodo v prihodnjih letih posvetili predvsem izboljšanju pokritosti in kakovosti storitev. Pozornost bodo pri tem namenili pospešenemu pokrivanju urbanih območij in multimodalnim primerom uporabe. Leta 2021 že 35 mest uvaja sisteme C-ITS in do leta 2023 jih bo po pričakovanjih uvedlo še več kot 50 mest.

“Napredek na tem področju je rezultat kombinacije evropskega financiranja in finančnih zavez držav članic, upravljavcev cestnega omrežja in drugih deležnikov, ki si vsi skupaj prizadevajo za poenoten pristop pri usklajenem in interoperabilnem uvajanju storitev C-ITS po vsej celini,” je prepričan direktor Evropske izvajalske agencije za podnebje, infrastrukturo in okolje CINEA Dirk Beckers.

Po besedah Beckersa je EU z evropskimi programi financiranja zagotovila več kot 500 milijonov evrov za financiranje projektov inteligentnih transportnih sistemov (ITS). Več kot 30 odstotkov financiranja v okviru Instrumenta za povezovanje Evrope (CEF) pa je namenjenega razvoju sistemov C-ITS.

Evropska komisarka za promet Adina Valean je ob tem izrazila prepričana, da se lahko s pomočjo sistemov C-ITS bistveno zmanjša možnost človeške napake, ki je eden največjih vzrokov nesreč v prometu, ter hkrati poveča njegovo učinkovitost in udobnost.

Source
STA
Back to top button