S 4. januarjem se v šole vračajo učenci prve triade, odprejo se vrtci. Matura bo prilagojena.

Matura v šolskem letu 2020/21 bo

Po načrtu se bodo 4. januarja v šole vrnili učenci 1. triade osnovnih šol, odprli se bodo tudi zavodi in šole za otroke s posebnimi potrebami ter vrtci za vse otroke, je pojasnila ministrica. Matura letos bo, a bodo dijaki dobili 10-odstotni bonus točk.

 

“Vsi potrebni načrti, priporočila in smernice, tako na pedagoškem kot epidemiološkem delu, so pripravljeni in že posredovani šolam,” je dejala ministrica in dodala, da bo prvi triadi in otrokom s posebnimi potrebami ter vrtčevskim otrokom “najhitreje, kot bo mogoče” sledilo še vračanje učenk in učencev preostalih razredov osnovnih šol in prioritetno vračanje dijakinj in dijakov zaključnih letnikov srednjega in poklicnega izobraževanja.

Ministrica Kustec je tudi sporočila, da matura v šolskem letu 2020/21 bo, poklicno maturo bo opravljalo 9.093, splošno pa 6.927 maturantov (545 več kot lani).

Obe državni komisiji, za splošno in poklicno maturo, ugotavljata, da imajo kandidati za maturo zaradi trenutnih izrednih razmer slabše pogoje za pripravo na maturo. “Pouk se izvaja počasneje, določenih tem ni mogoče obdelati dovolj celovito in poglobljeno, določene teme niso dovolj utrjene, dijaki morajo povečan del učenja opraviti individualno,” sta v analizi ugotovili komisiji. Učinkovitost pedagoškega procesa na daljavo ne dosega pouka v šolah, razlike med bolj in manj učno uspešnimi se povečujejo, dodatno jih povečujejo še slabše socialne razmere in tudi morebitna slabša dostopnost do IKT pri nekaterih dijakih, težji je tudi dostop do literature in virov.

10-odstotni bonus pri nerešenih oz. napačno rešenih nalogah pri obeh maturah

Zato bodo, kot je pojasnila predsednica Državne komisije za splošno maturo Marina Tavčar Kranjc, zaradi slabših pogojev priprav na maturo, odpadlega pouka oziroma pouka na daljavo, “dijaki na vseh pisnih izpitih in izpitnih nastopih prejeli bonus 10% točk na neuspešno opravljeni del izpita”. Podobno bo tudi na poklicni maturi, kjer bo za vse pisne izpite uporabljen 10-odstotni splošni bonus, pri ustnih pa 15-odstotno zmanjšanje obsega snovi.

Direktor Državnega izpitnega centra Darko Zupanc je pozneje dodatno pojasnil, kaj pomeni dodeljevanje 10-odstotnega bonusa: “Za nedoseženi del, za neizkazano znanje, bo vsak maturant dobil 10 odstotkov tistega, kar ni dosegel, in tukaj poskušam tabelarično in grafično prikazati, da bodo na prvi pogled, in absolutno v resnici več pridobili šibkejši po znanju. Vsi bodo pridobili nekaj, teoretično tisti, ki bi tako in tako dosegel vseh 100 odstotkov, ta z bonusom ne bi dobil več točk.”

 

Matura bo predvidoma potekala tako kot vsa leta do zdaj, maja in junija. Foto: BoBo

 

Bonus bo v celoti upoštevan v maturitetnem rezultatu, ne bo ga pa mogoče upoštevati pri certifikatih, ki jih dijaki dobivajo za znanje tujih jezikov, ki jih opravijo. “To so namreč certifikati, ki izhajajo iz skupnega evropskega okvirja. Tam šteje pač tisti dejanski rezultat, ki ga bo dijak na maturi dosegel,” je ob tem še poudarila Marina Tavčar Kranjc.

Pri eseju bo ponujena večja odprtost

Komisija za splošno maturo je poleg tega pripravila tudi nekatere prilagoditve pri posameznih predmetih. “Te spremembe in prilagoditve naslova se pri slovenščini najprej nanašajo na razpravljalni esej, ki ga dijaki pišejo. V naslovu bo namreč ponujena nekoliko večja odprtost, tako da bodo dijaki lahko v svojih primerjavah in analizah vključili eno ali drugo delo ali obe deli, ki sta predpisani v tematskem sklopu. Isto načelo velja tudi za pisanje italijanščine ali madžarščine. Moram pa povedati, da dodatne izbirnosti pri italijanščini nismo vključevali, ker je ta izbirnost bila že pred tem predvidena oz. načrtovana,” je pojasnila Tavčar Kranjčeva.

Pri matematiki bodo dijaki lahko uporabljali računala, v izpitnih polah objavljeno večje število formul na obeh nivojih, zato da bodo lažje delali in reševali naloge. Pri tujih jezikih bodo dijaki tudi tam, kjer to do zdaj ni bilo mogoče, izbirali med dvema naslovoma pri pisanju daljših sestavkov.

Pri praktičnih oz. izbirnih predmetih bodo “po potrebi in glede na to, koliko bo še trajala prekinitev oz. če se bo ponovila”, zagotovo predvideli tudi manjše število obveznih vaj ali nalog, ki jih dijaki pri določenih izbirnih predmetih morajo opraviti, ker so ocenjene, prilagoditve ekskurzij, terenskih vaj, internih nastopov, protokolov za izdelavo nalog, poročil, drugih izdelkov, zagovorov in, če bo potrebno, tudi kriterijev ocenjevanja. “O tem bomo odločali sproti oz. dovolj zgodaj, da bodo šole še spomladi dobivale potrebne informacije,” je še zagotovila Tavčar Kranjčeva.

Pri splošni maturi bodo 5 kompletov listkov izločili učitelji …

Tudi pri ustnih izpitih so pristojni stopili dijakom naproti in za 15 % zmanjšali obseg snovi, na katero se morajo dijaki pripraviti. Državne predmetne komisije bodo tako za vse tri obvezne predmete na splošni maturi pripravile izpitne komplete po 35 izpitnih listkov. “Kompleti bodo še v januarju predloženi šolam, kar je bistveno bolj zgodaj kot običajno. Na šolah bodo učitelji lahko v te komplete vpogledali in avtonomno določili, da iz kompleta s 35 listki izločijo 5 kompletov listkov. To je izločitev približno 15 odstotkov in to velja za vse naštete predmete. Dijaki bodo o tem, kaj je bilo izločeno, obveščeni najkasneje do 15, februarja,” je še poudarila Tavčar Kranjčeva in dodala, da to pomeni, da se bodo dijaki lahko celotno drugo polletje osredotočali na tisto, kar ostane.

… pri poklicni pa bo celotna priprava ustnega dela odgovornost šol

Darko Zupanc pa je izpostavil, da bo pri poklicnih maturah prilagoditev ustnih izpitov malo drugačna, saj bo “celotna priprava ustnega dela odgovornost šol”. “Pri teh ustnih izpitih smo se dogovorili, da bo obseg vsebin, ki bodo preverjane na maturi, zmanjšan za 15 odstotkov. Šolski strokovni predmetni aktivi bodo pripravili predlog vsebin, ki bodo izločene (to bo pripravljeno do konca januarja), potem bodo šolske maturitetne komisije to pregledale in potrdile. Dijaki bodo do konca februarja obveščeni o teh vsebinah,” je pojasnil in dodal, da bodo število izpitnih vprašanj zmanjšano za 15 odstotkov – namesto 35 kompletov vprašanj jih bo pripravljenih 30.

“Z našimi strokovnimi ekipami smo vse te stvari analizirali. To ne bo matura s popustom, to bo verodostojna matura, ki bo omogočala, da bodo vsi, ki jo bodo opravili, dobili svoj poklic in nadaljevali študijsko pot,” je sklenil.

 

 

Via
STA
Source
rtv.si
Back to top button