RTC Zatrnik po letu dni še vedno brez koncesije s strani občine

Direktor Rekreacijsko-turističnega centra (RTC) Zatrnik Aleš Zalar je na današnji novinarski konferenci na Zatrniku opozoril na, kot je dejal, nerazumno zavlačevanje gorjanskega občinskega sveta in župana pri odločanju glede sprejema odloka o koncesijskem aktu za vlečnice na Zatrniku. Župan Peter Torkar je očitke zavrnil.

Obnova smučišča, ki skupaj obsega 20 kilometrov smučarskih prog, je odvisna od pridobitve koncesije za obstoječe žičniške naprave. Toda RTC Zatrnik kot zasebni investitor nikakor ne uspe pridobiti koncesije za žičniške naprave s strani Občine Gorje.

Kot je spomnil Zalar, je gorjanski občinski svet lani decembra celo sprejel presenetljiv sklep, da javni interes za obnovo in zagon obstoječih vlečnic na Zatrniku ne obstaja. Sledil je upravni spor. Upravno sodišče je razsodilo, da je sklep občinskega sveta brez pravnega učinka, ker je občinska uprava med tem ustavila predhodni postopek ugotavljanja potrebe po žičniških napravah.

Po Zalarjevem mnenju župan Torkar namenoma že leto dni ne uvrsti predloga za sprejem koncesijskega akta na sejo občinskega sveta. RTC Zatrnik je zato v minulih dneh vložil novo tožbo, in sicer zaradi molka organa. Zalar pričakuje, da bo sodišče občinskemu svetu naložilo, da je dolžan o predlaganem koncesijskem aktu odločiti v 30 dneh po izdaji sodbe.

“To je sramotno in protipravno ravnanje župana Torkarja, ki lahko celo predstavlja kaznivo dejanje zlorabe uradnega položaja, če je izvajano z namenom, da se RTC Zatrnik prizadene škoda,” je izpostavil Zalar. Kot je pojasnil, poslovna škoda že nastaja, saj se veljavnost ponudbe za obnovo vlečnice izteka, cene materiala rastejo, hitro pa se izteka tudi čas, v katerem bi bilo možno izvesti vzdrževalna dela pred prihodnjo zimo.

“Vse kaže, da bomo že drugo leto zapored zamudili možnost vzpostavitve obratovanja vlečnice Plana 1, kar bo predstavljalo veliko poslovno škodo. Povrniti jo bo morala Občina Gorje, toda odškodninski zahtevek bomo vložili zoper župana in tiste občinske svetnike, ki razvoj smučišča Zatrnik blokirajo,” je napovedal Zalar.

Zaradi dvoma v nepristranskost župana je RTC Zatrnik že januarja zahteval tudi izločitev župana iz postopka odločanja o koncesiji. Vendar občinski svet tudi o tej zadevi še ni odločal. Te točke nima niti na dnevnem redu naslednje seje občinskega sveta, ki bo v sredo. Kot je povedal Torkar, bodo predlog po izločitvi obravnavali na izredni seji, šele potem pa bo mogoče odločanje o koncesijskem aktu.

“Koncesijski akt, ki ga je predlagal RTC Zatrnik na odločanje na občinski svet še ni prišel, ker je predlagatelj v samih postopkih vlagal še dodatne zahteve,” je dejal Torkar. Kot je zagotovil, občinski svet, občinska uprava in on sam kot župan delujejo v skladu s sprejetim poslovnikom in zakonodajo, ki se tiče postopkov pri sprejemanju občinskih aktov in odlokov.

Medtem Zalar napoveduje, da bodo, če v Občini Gorje ne bo prišlo do sprememb v odnosu do turizma in infrastrukturnih projektov na Zatrniku, razmislili o tesnejši povezavi naselja Zatrnik z Občino Bled. Kot je poudaril, je odnos blejskih hotelirjev, turističnih organizacij in tudi nosilcev lokalne samouprave do razvojne priložnosti za turizem na Zatrniku povsem drugačen, torej pozitiven. Hkrati je opozoril, da polovica prebivalcev Zatrnika še vedno nima pitne vode, niti vas nima redne avtobusne povezave z dolino.

Source
STA
Back to top button