SlovenijaKultura

Rogovci in Mol ponovno na različnih bregovih glede nekdanje tovarne Rog

Poudarki zgodbe
  • V torek je Mol že zjutraj začela z rušitvenimi deli, kar so pospremili protesti. Na območju so bili varnostniki in policija, ki je deset oseb pridržala in uporabila prisilna sredstva.

Potem ko je Mestna občina Ljubljana (Mol) v torek ob protestu prevzela nekdanjo tovarno Rog v posest, je danes odvetnik Mola Jožef Klavdij Novak sporočil, da je bila Mol obveščena, da je Rog zapuščen. Odvetnik Rogovcev Zoran Korenčan pa je za STA povedal, da glede posameznikov, ki so bili v torek v Rogu, ni pravne podlage, da morajo Rog zapustiti.

Kot je zapisal odvetnik Mola Jožef Klavdij Novak iz odvetniške Odvetniške družbe Čeferin in partnerji, je Molu upravna enota Ljubljana kot investitorju izdala gradbeno dovoljenje za odstranitev objektov na območju tovarne Rog v Ljubljani. Spomnil je, da je ob pričetku del prišlo do nasprotovanja določenih začasnih uporabnikov prostorov bivše tovarne Rog, zaradi česar je bilo potrebno sodno varstvo lastninske pravice.

Mol je zaradi nezakonite uporabe območja Rog vložila več tožb zoper osebe, “za katere je bilo tudi formalno jasno, da območje zasedajo”. S tožbo je zahtevala izpraznitev nepremičnin in njihovo izročitev v posest Mol. Sodišče je v vseh zadevah pravnomočno odločilo v korist Mola. Vse sodne odločbe so postale tudi izvršljive, zaradi česar je Mol vložil predlog za izvršbo, je zapisal.

Izvršilno sodišče je izdalo več sklepov o izvršbi, s katerimi je predlogom Mol ugodilo. Po izdaji le-teh je šest začasnih uporabnikov vložilo ugovore zoper sklep o izvršbi, v katerih navajajo, da so zapustili prostore Roga, da jih ne uporabljajo več in vanje ne posegajo. V navedenih primerih je sodišče ugovorom ugodilo, saj so navedeni že sami in po lastni izjavi prostovoljno izpolnili obveznost, ki jim je bila naložena s sodbo. Zoper dva dolžnika, ki ugovorov nista vložila, sta postala pravnomočna tudi sklepa o izvršbi.

Mol je bil po Novakovih besedah s strani občanov naknadno obveščen, da so prostori nekdanje tovarne Rog zapuščeni in izpraznjeni, zato je bila sprejeta odločitev, da bo odvetnik šel pogledati, če to drži. Ker so bili izpolnjeni zakonski in dejanski pogoji, je napotil varnostno službo, da je prevzela posest in zavarovala objekt.

Na policiji je po njegovih besedah Mol opravil tudi sestanke s predstavniki pooblaščene varnostne službe, ki so prav tako potrdili, da je nekdanja tovarna Rog zapuščena. V torek so na podlagi zgoraj navedenih ugotovitev in izdanih sodnih odločb vstopili v prostore nekdanje tovarne in ugotovili, da so vse nepremičnine zapuščene in ponovno vzpostavili neposredno posest in jo zavarovali z varnostno službo, ki ima pogodbo z Mol. Kot je še dodal, se rušitvena dela izvajajo na podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja.

Odvetnik Rogovcev Zoran Korenčan pa je za STA povedal, da osem toženih posameznikov, kjer je sodišče pravnomočno odločilo v korist Mola, Rog zapustilo, saj jim je bilo tako naloženo. Glede ostalih, ki so se v torek nahajali na območju Roga, pa po njegovih besedah ne obstoji pravna podlaga, da morajo to območje zapustiti. “To so drugi ljudje. Rog je prostor, kjer deluje od 100 do 200 posameznikov,” je povedal in dodal, da jim je Mol na podlagi ustnega dogovora pred leti tudi dovolila brezplačno uporabo teh prostorov.

Kot je še povedal, je sicer nekaj uporabnikov v torek navezalo stik z njim. Spomnil je, da je v primeru, ko so Rogovci ob podobnem dogajanju leta 2016 tožili Mol zaradi motenja posesti, sodišče odločilo, da tak način, da se z varnostniki “meče ljudi ven”, ni pravilen in zakonit. Kako naprej tokrat, se še niso odločili, imajo pa uporabniki Roga 30 dni časa za vložitev tožbe. Rogovci so sicer Mol tožili zaradi motenja posesti po tistem, ko je občina junija 2016 sredi noči vstopila v Rog z bagrom in varnostniki.

Podporo uporabnikom Roga je danes izrazil Aktiv delavk in delavcev v kulturi. Kot so zapisali, je boj za Avtonomno tovarno Rog precej več od boja za skvot, “je marveč boj za vse, ki ne pristajamo na diktat kapitalistične kulture in smo prepričani, prepričane, da je prostor, v katerem zamisli vzniknejo od spodaj in se ne realizirajo po hierarhičnih zapovedih, dragocen tako za samo mesto kakor tudi širše”.

Rog je bil po njihovih besedah v zadnjih 15 letih “središče kritične misli, vozlišče družbenih gibanj, zatočišče vseh tistih, ki jih kapital potiska na rob družbe”. To je prostor prijateljstva, tovarištva, idej, projektov. Izbrisanih, Nevidnih delavcev sveta, Protirasistične fronte v času balkanske migrantske poti, Sveta za vsakogar, BojZe, Antifašistične fronte, delavskih demonstracij, bojev proti gentrifikaciji, bojev proti prekarnemu delu, vstaj leta 2012 in kolesarskih vstaj leta 2020. V Rogu je bila tudi ambulanta mednarodne organizacije Zdravniki za azilante,” so zapisali.

Po njihovih besedah je Rog “simbolna točka vseh tistih, ki zavračamo profit, gentrifikacijo, desničarsko nasilje, kapitalistično represijo, janšistično orbanizacijo”.

Na mestu nekdanje tovarne Rog namerava Mol zgraditi Center Rog, ki bo po njihovih navedbah zagotovil prostore preko 500 ustvarjalcem in kreativnim skupinam na preko 8000 kvadratnih metrih novih sodobnih produkcijskih površinah. V rebalansu letošnjega proračuna Mola, ki so ga mestni svetniki potrdili v ponedeljek, je za projekt predvidenih dodatnih 1,85 milijona evrov sredstev.

Source
sta.si
Back to top button