Referendumi 2024: Stališča o pravici do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja

V kampanjo pred posvetovalnim referendumom o pravici do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja je vključenih 17 organizatorjev. Zagovorniki izpostavljajo pravico do dostojanstvene smrti tistih, ki neznosno trpijo, nasprotniki pa se sklicujejo na ustavno načelo nedotakljivosti življenja.

Referendumsko vprašanje se bo glasilo: “Ali ste za to, da se sprejme zakon, ki bo urejal pravico do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja?”.

STA objavlja stališča do referendumskega vprašanja vseh organizatorjev, ki so vstopili v kampanjo. Navedeni so glede na tip organizatorja in po vrstnem redu, kot ga je objavila Državna volilna komisija.

POLITIČNA STRANKA

SLS – PROTI

Nesprejemljivo je, da se ob nedelujočem javnem zdravstvenem sistemu, neurejeni paliativni in dolgotrajni oskrbi kot edino alternativo ljudem ponuja evtanazijo. Prav tako je zavajajoč že naslov referenduma, saj ne gre samo za uzakonitev pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, ampak mnogo več. Pravno sporni so postopek izvedbe, organi, ki bi izvajali postopke, nadzor Varuha za človekove pravice, izključitev kazenske odgovornosti izvajalcev itd.

Stranka mladih – Zeleni Evrope – ZA

Ob podpori predlogu želimo jasno poudariti, da morajo obstajati zelo dodelana pravila, kdaj je odločitev za prostovoljno končanje življenja sploh mogoča. Vprašanje ni enostavno, a ko sta na voljo le dve možnosti – umiranje ob neznosnih bolečinah ali evtanazija, mora imeti oseba pravico do izbire, da življenje dostojno zaključi. Tako to razumejo tudi v Švici ali Luksemburgu, ne pa tudi v Jemnu ali Sudanu. Z glasovanjem na referendumu bomo hkrati odgovorili, v katero skupino držav spada Slovenija.

NSi – PROTI

V NSi uvedbi pomoči pri samomoru oz. evtanaziji nasprotujemo zaradi jasnega nasprotovanja zdravstvene stroke, ki je prva poklicana, da odgovori na tako pomembna strokovna vprašanja. Kot družba ne moremo postavljati meje, ki določa, kdaj življenja ni več vredno živeti, saj bi s tem opredelili tudi vrednost življenja. Zavedamo pa se stisk ljudi, ki se znajdejo v primežu bolečine in trpljenja, ter so soočeni s težkimi odločitvami. Zato podpiramo čim bolj dostopno in strokovno paliativno oskrbo.

Zeleni Slovenije – ZA

To je zelo zahtevna tema, ki nima samo enoznačnega odgovora DA ali NE. Mi imamo stališče, da evtanazija DA, vendar menimo, da je pomembno vprašanje KDAJ? Za nas je pomembno, da imamo delujoč sistem dolgotrajne oskrbe in paliative, predvsem pa je pomembno, da je vsakršna odločitev pri tem svobodna volja posameznika.

SD – ZA

V SD predlagamo, da na tem referendumu glasujte za. Obžalujemo, da kratek čas ne bo omogočal poglobljene razprave in da ne odločamo o rešitvah. Strah pred smrtjo in umiranjem je temeljno človeško čustvo. Želja po dostojanstveni in neboleči smrti pa je prisotna pri vsakem. Razumljiva sta tako želja po ureditvi tega kot nasprotovanje, da bi posegali v veljavno stanje. Pri tej temi, ki je zaradi moralno-etičnih dilem zahtevna, pozivamo k spoštljivi razpravi.

Levica – ZA

Pomoč pri prostovoljnem končanju življenja ob strogi regulaciji podpiramo. Dejstvo je, da zdravstvo ne more pozdraviti ali ublažiti vseh bolezni, ki povzročajo nepredstavljivo trpljenje za osebe, ki te bolezni imajo. Odločitev za konec življenja ni in nikoli ne bo lahka, tudi za nekoga, čigar življenje je zaradi neozdravljivih zdravstvenih težav neznosno. Lahko pa postavimo tak mehanizem, da bo sprejeta na podlagi informirane odločitve in da oseba zapusti svet tako, kot si želi.

Gibanje Svoboda – ZA

Pravica do prostovoljnega končanja življenja omogoča posamezniku, da avtonomno odloča o svojem življenju. Ta pravica zagotavlja pomoč posamezniku pri končanju trpljenja zaradi neozdravljive bolezni ob njegovi jasno izraženi volji. Ta pravica je prostovoljna in dopolnjuje paliativno oskrbo ter omogoča posameznikom, da umrejo v skladu s svojimi vrednotami, ne da bi s tem kršili pravice drugih, ter odpravlja diskriminacijo med tistimi, ki si lahko privoščijo pomoč v tujini, in tistimi, ki tega ne morejo.

SDS – PROTI

Sodobna demokratična družba, ki nenehno stremi k zagotavljanju spoštovanja etičnih in pravnih norm, človekovih pravic ter pravic bolnikov in umirajočih, mora zagotavljati dostopno in pravočasno zdravstveno oskrbo ter razvito paliativno oskrbo. Ali to danes v času vlade dr. Roberta Goloba imamo? Ne. Ponujanje pomoči pri končanju življenja je zato nesprejemljivo. Izjemnega pomena je, da (p)ostanemo družba, ki razvija kulturo življenja in da prav vsakemu članu damo vedeti, da je njegovo življenje neprecenljivo ter da bo zaščiteno in varovano na vseh ravneh. Da je človekovo življenje nedotakljivo, nam govori in zagotavlja tudi ustava.

Vesna – ZA

Vprašanje je kompleksno in ga je treba rešiti v okviru razprave o celostni ureditvi področja paliative. Nezavezujoči referendum bo sicer pokazal načelno voljo ljudi, vendar bo ključna končna zakonska ureditev tega vprašanja, kjer pozivamo k previdnosti in premišljenosti. Načeloma podpiramo uvedbo pravice do pomoči za prostovoljno končanje življenja. Neznosno trpečim lahko omogočimo to pravico v primeru, da so sposobni samostojno izraziti voljo do tega dejanja. Pri tem imamo nekaj zadržkov, ki so povezani z oblikovanjem zakona.

Piratska stranka – ZA

Pirati podpiramo zakonsko ureditev prostovoljnega končanja življenja z asistenco za tiste, ki trpijo, in terminalno bolne, ob pogojih, da zadnje dejanje izvršijo prosilci sami in da o odobritvi postopka odloči široka komisija strokovnjakov. Danes se postopke evtanazije v Sloveniji dela tako, da oseba zavrne zdravljenje ali da se zdravniki sami odločijo, da bolnika prenehajo hraniti oz. ga odklopijo z naprav, ki ga ohranjajo pri življenju. Trpečim je potrebno zagotoviti možnost dostojanstvenega odhoda.

PRAVNA OSEBA

Združenje Gibanje za otroke in družine – PROTI

Glavni cilj vladne namere za uzakonitev zastrupljanja bolnikov in ostarelih je zmanjševanje stroškov za zdravstvo in pokojninsko blagajno, kar predlagatelji zakona odkrito priznavajo. Prav tako navajajo, da bo po uveljavitvi zakona medicinsko zastrupljenih od tri do štiri odstotke vseh ljudi, ki bodo na leto umrli. To pomeni okoli 800 medicinskih zastrupitev ljudi na leto. Bolni in starejši potrebujejo zdravljenje, lajšanje bolečin in bližino, ne pa medicinske zastrupitve.

Združenje slovenskih katoliških zdravnikov – PROTI

Referendumski predlog odločno zavračamo, saj je v nasprotju z ustavo, ki govori o nedotakljivosti človekovega življenja, s Hipokratovo prisego ter s humanističnim in krščanskim pojmovanjem svetosti življenja, katerega neodtujljivo dostojanstvo prepoveduje aktivno skrajšanje življenja. Zakon bi vnašal razdor in izvajal pritisk na najranljivejše osebe družbe kot tudi na zdravstvene delavce. Dvomimo o ustreznem državnem nadzoru izvajanja zakona. Državo pozivamo k ureditvi paliativne oskrbe.

Društvo Mladi Zeleni Slovenije – ZA

Velja stališče, ki so ga posredovali Zeleni Slovenije.

Društvo Zelena akademija Slovenije – ZA

Velja stališče, ki so ga posredovali Zeleni Slovenije.

Društvo Gibanje za življenje – PROTI

Družba je toliko človeška, kolikor varuje življenje posameznika in kolikor skrbi za svoje najšibkejše člane. V gibanju visoko cenimo življenje kot neprecenljiv dar in spoštujemo človekovo življenje od spočetja do naravne smrti, zato odločno nasprotujemo zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Zahtevamo tudi spoštovanje ustavnega načela, da je človekovo življenje nedotakljivo. Apeliramo na vlado, naj poskrbi za ustrezno paliativno oskrbo. Vse ljudi pa pozivamo: Pomagajmo si živeti!

Društvo Srebrna nit – združenje za dostojno starost – ZA

Uzakonitev pomoči pri prostovoljnem končanju življenja bo prinesla novo državljansko pravico do varne in svobodne izbire konca življenja. Pomagala bo tistim, ki želijo življenje končati naravno, in tistim, ki si želijo zagotovilo mirnega in dostojanstvenega zaključka. Odpravila bo trpljenje tistih, ki trpijo, trpljenje njihovih svojcev in trpljenje vseh, ki jih je strah trpečega konca življenja. Na referendumu bo vsakdo glasoval o pravici do najbolj osebne odločitve in zato o svoji osebni usodi.

FIZIČNA OSEBA

Metka Zevnik – PROTI

V Sloveniji se zlasti starejši iz dneva v dan soočamo s kriznimi razmerami na zdravstveno-socialnem področju, kot sta nedostopnost do osebnega zdravnika in nedelujoč sistem dolgotrajne oskrbe. Namesto rešitev se bolnim, starejšim in ostalim v stiski ponuja samomor z zastrupitvijo, ker je to najceneje, kot pravi zakon društva Srebrna nit. Končanje življenja postaja tako ekonomska kategorija, namesto humane pomoči, lajšanja bolečine in tolažbe človeku ob slovesu.

Back to top button