Referendum za pitno vodo

Kdaj in kako glasovati ter zakaj sploh glasovati proti uveljavitvi zakona o vodah na referendumu?

 

 

Načrtovana razširitev gradenj pomeni velike posege v vodne in obvodne ekosisteme, ki prej niso bili dovoljeni. Sladke vode so celo med najbolj ogroženimi ekosistemi na Zemlji. Če hočemo imeti zdravo površinsko in podzemno vodo, stanje vodnih in obvodnih ekosistemov ni sprejemljivo še dodatno poslabšati. Okoljevarstveniki svarijo, da določba, ki na priobalnih zemljiščih omogoča gradnjo objektov v javni rabi, predstavlja resna tveganja za degradacijo teh zemljišč in posledično za onesnaževanje površinskih in tudi podzemnih vodnih teles, predvsem tam, kjer se podzemne vode napajajo iz površinskih vodnih teles. Ob tem poudarjajo, da se bo s predlaganimi spremembami v Sloveniji začela uveljavljati praksa omejevanja dostopa do vode kot javne dobrine. Objekti v javni rabi namreč niso tudi v javni lasti.

 

Uveljavitev škodljivega Zakona o vodah lahko preprečimo na referendumu, ki bo potekal 11. julija 2021.

Ker je bil leta 2013 v ustavo vpisan tudi “kvorum”, za zavrnitev škodljivega zakona na referendumu ne bo dovolj zgolj to, da bo glasov proti več kot glasov za. Proti novemu zakonu bo moralo glasovati vsaj 20% prebivalstva, kar 340 007 ljudi. Če v nedeljo 11. julija ne boste mogli na volišče, lahko glasujete na več različnih načinov. Možnosti glasovanja so:

  1. Splošno glasovanje v nedeljo 11. julija 2021
  2. Predčasno glasovanje na volišču v torek 6., sredo 7. in četrtek 8. julija med 7.00 in 19.00.
  3. Glasovanje za tiste, ki bodo v tujini: po pošti ali osebno na diplomatsko-konzularnem predstavništvu Republike Slovenije (rok za prijavo petek 25. junij)
  4. Glasovanje na domu (rok za prijavo sreda 7. julij)
  5. Glasovanje v Sloveniji za tiste, ki imajo stalno prebivališče v tujini – izseljenci (rok za prijavo sreda 7. julij)
  6. Glasovanje po pošti za invalide ter prebivajoče v bolnišnicah, socialnovarstvenih zavodih za institucionalno varstvo, priporu in zavodih za prestajanje kazni (prijava do srede 30. junija)
  7. Glasovanje na referendumsko nedeljo izven okraja stalnega prebivališča na volišču “OMNIA” (rok za prijavo sreda 7. julij)

Dejstvo je, da zakon o vodah, ki ga pripravlja vlada, na prvo mesto postavlja zasebni kapital na račun uničevanja ekosistemov v priobalnih pasovih rek, jezer in morja. Zato je pomembno, da se 11. julija udeležimo civilnega poskusa preprečitve uničevanja našega okolja.

Source
Gibanje za pitno vodo
Preverite tudi
Close
Back to top button