SlovenijaGospodarstvo

Računsko sodišče zadovoljno z odločitvijo ustavnega sodišča, Banka Slovenijo odločbo proučuje

Banka Slovenije odločbo ustavnega sodišča, da nadzor računskega sodišča nad njenimi nadzorniškimi praksami ni neustaven, še proučuje. Na računskem sodišču pa so z določitvijo zadovoljni. “Vedno smo zaupali v našo presojo, zato smo tudi objavili revizijsko poročilo,” so povedali za STA.

“Trdno smo prepričani v argumente, ki so nas vodili pri izvajanju te zelo zahtevne revizije. Ustavno sodišče nam je te argumente potrdilo,” so dodali na računskem sodišču.

V Banki Slovenije pa so znova izpostavili pomembnost čimprejšnje celovite ureditve odprtih vprašanj, ki bo skladna s slovenskim pravnim redom in pravom EU. Zato so za iskanje rešitve, s katero bi se zagotovilo sodno varstvo po izbrisih v bankah, oktobra lani aktivirali skupino pravnih strokovnjakov.

“Neodvisna skupina zunanjih pravnih strokovnjakov za oblikovanje predlogov rešitev odprtih vprašanj, ki smo jo ustanovili v Banki Slovenije, je zaključila s svojim delom. Njihove zaključke bomo predstavili v začetku maja, predvidoma takoj po paznikih,” so napovedali.

Ustavno sodišče je danes sporočilo, da možnost revizije računskega sodišča nad pravilnostjo in smotrnostjo praks nadzora, ki jih je Banka Slovenije izvajala do 4. novembra 2014 oz. do uvedbe enotnega bančnega nadzora v območju evra in ki so vodile v sanacijo bank, ni v neskladju z ustavo. Presojo je zahtevala Banka Slovenije, ki je ocenila, da ta revizija posega v njeno neodvisnost.

Računsko sodišče je medtem v začetku lanskega decembra že objavilo poročilo o reviziji izvajanja nadzorstvenih funkcij Banke Slovenije. Ugotovilo je, da je bila Banka Slovenije pri izvajanju nadzora nad poslovanjem bank pri zagotavljanju kapitalske ustreznosti in upravljanja s kreditnim tveganjem v letih 2008 do 2013 delno uspešna. Pri izreku izrednih ukrepov v sanaciji bank na ustreznih podlagah pa je bila po njegovih ugotovitvah neuspešna.

Source
STA
Back to top button