Računovodje pozivajo k podaljšanju rokov glede obveznosti poročanja

Skupina računovodskih servisov in računovodij poziva vlado, da se zaradi obsežnosti ukrepov in njihovega vpliva na sestavo letnih poročil ter obračuna davka podaljšajo roki glede obveznosti letnega poročanja za leto 2020 vseh organizacij. Kot so opozorili, morajo preučiti vse protikoronske zakone ter njihova določila ustrezno upoštevati.

Računovodje so se zaradi interventne koronske zakonodaje znašli pred izjemno zahtevno nalogo, “da najprej vse zakonske določbe preštudiramo in jih pravilno obravnavamo, potem pa tudi izvedemo vse zahtevane postopke za koriščenje ukrepov”. Vse to so delali že tekom lanskega leta, sedaj pa jih čaka še obdobje zaključnih računov, so opozorili v sporočilu vladi in medijem.

Vsak od interventnih zakonov je prinesel kar nekaj ukrepov, ki se nanašajo na podjetja in podjetnike. Taki primeri so mesečni temeljni dohodek, ukrep čakanja na delo, pa delno povračilo nekritih fiksnih stroškov in podobno. Za upravičenost do te državne pomoči morajo podjetja izpolnjevati določene pogoje, denimo zadosten padec prihodkov, neizplačevanje dobičkov, striktno upoštevanje določil delovne zakonodaje in drugi, so spomnili.

“Problem pa je, da je za vsako od obdobij, za katero je podjetnik lahko koristil določen ukrep, upravičenost odvisna od takrat veljavnih pogojev in njihovega izpolnjevanja. Se pravi, tukaj gre za nekakšno kombinatorko ukrepov in upravičenosti, kar pa zahteva tudi natančno preverbo konec leta,” so navedli.

V primeru, da za določen ukrep, za določeno obdobje, podjetje ni upravičeno do pomoči, mora ta sredstva tudi vrniti, če jih je prejelo. Obvezna je potem oddaja vloge za vračilo in po prejemu odločbe tudi nakazilo pomoči nazaj. Poleg administrativnega vidika to za seboj potegne tudi knjigovodski vidik, so podčrtali.

“Kot rečeno, pogoje je potrebno preverjati posamično – po zakonih in ukrepih – kajti ne veljajo vsakokrat enaki pogoji, prav tako se večina ukrepov (in izpolnjevanja pogojev) nanaša na različna obdobja. Takšna preverba bo zahtevala ogromno dodatnega dela, kajti izvesti jo bo potrebno za vsako stranko posebej,” so opozorili. “Menimo, da bo slednje neizvedljivo do rednih rokov za oddajo letnih poročil – za večino podjetnikov torej do 31. marca,” so navedli.

Dodali so še, da so tudi računovodje ljudje, ki lahko zbolijo ali pa so odsotni njihovi zaposleni, kar lahko pomeni še dodatne organizacijske težave.

Poziv za podaljšanje so že podale tudi krovne organizacije, kot so Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev, Zbornica računovodskih servisov na GZS in drugi. “Problem pa je, ker odgovorov še ni, ko se roki že bližajo, hkrati smo neuradno izvedeli, da sta tako Ajpes kot Furs nenaklonjena podaljšanju,” so zapisali.

Prestavitev roka je po njihovi oceni “pravzaprav nujna – kajti v nasprotnem primeru bo prišlo ali do netočnosti in nepreverjenosti oddanih podatkov ali pa množičnih zamud pri oddaji”. Pod pozivom je podpisanih skoraj 40 računovodij in računovodskih servisov.

Source
STA
Back to top button