Prihodnji teden v parlamentu: Pred glasovanjem o nezaupnici bi stranke KUL poslancem omogočile tajno glasovanje na daljavo

Pred vložitvijo konstruktivne zaupnice bodo stranke KUL poskusile še s predlogom sprememb poslovnika DZ, s katerimi bi poslancem omogočili tajno glasovanje na daljavo. Pred poslanci bo tudi predlog za spremembo meja volilnih okrajev, predlog zakona o demografskem skladu ter razprava o posledicah dolgotrajnega zaprtja šol.

Pred odločanjem o konstruktivni nezaupnici še poskus spremembe poslovnika

Pred odločanjem DZ o konstruktivni nezaupnici vladi premierja Janeza Janše, ki naj bi jo z desetimi poslanskimi podpisi vložili v sredo, so poslanske skupine LMŠ, SD, Levica in SAB predlagale spremembe parlamentarnega poslovnika. Stranke KUL so namreč v DZ enkrat že vložile konstruktivno nezaupnico, a je kandidat za mandatarja Karl Erjavec soglasje umaknil, ker nekateri podpisniki iz epidemioloških razlogov ne bi mogli glasovati v DZ.

S spremembami poslovnika pa želijo omogočiti tajno glasovanje poslancev na daljavo, ko zaradi okužbe s covidom-19, izolacije ali karantene ne smejo oz. ne morejo zagotoviti fizične navzočnosti v DZ. Omogočili bi tudi sklic rednih, in ne le izrednih sej na daljavo. Po predlogu bi poslanci lahko tajno glasovanje opravili na domu ali na drugem dogovorjenem mestu.

Za sprejem sprememb je potrebna dvotretjinska večina v DZ, ki pa sodeč po dosedanjih stališčih poslanskih skupin ni zagotovljena. Komisija za poslovnik se bo sicer so predloga opredelila v torek.

Za uresničitev ustavne odločbe tokrat predlog za spremembo meja volilnih okrajev

Pred poslanci je nov poskus uskladitve volilne zakonodaje z odločbo ustavnega sodišča. Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo bo imel namreč v četrtek na mizi predlog novele zakona o določitvi volilnih enot za državnozborske volitve, končno odločitev pa naj bi DZ sprejel na izredni seji 16. februarja.

Potem ko je ustavno sodišče pred več kot dvema letoma zaradi nesorazmerne velikosti nekaterih volilnih okrajev ugotovilo neustavnost dela volilne zakonodaje, sta v DZ propadla dva poskusa ukinitve okrajev in uvedbe prednostnega glasu, saj predloga nista prejela potrebne dvotretjinske večine. Decembra lani je tako skupina poslancev SDS, SMC in DeSUS v DZ vložila predlog za spremembe meja volilnih okrajev.

Za sprejetje teh zakonskih sprememb je za razliko od njihove ukinitve v DZ potrebna navadna večina. Potem ko so zadnji predlog za ukinitev okrajev poleg poslancev opozicijskih LMŠ, SD, Levice, SAB in SNS podprli še v koalicijskih SMC in NSi, je podporo tokratnemu predlogu pričakovati iz vrst SDS, SMC in DeSUS, v NSi pa se o tem še niso odločili.

Poleg tega bo odbor za notranje zadeve pretresal še novelo zakona o volitvah v DZ, s katero poslanca narodnih skupnosti predlagata poenostavitev sistema volitev predstavnikov manjšin.

Na odboru razprava o posledicah dolgotrajnega zaprtja šol

Na zahtevo opozicijskih LMŠ, SD, Levice in SAB bo odbor za izobraževanje v petek opravil razpravo o posledicah dolgotrajnega zaprtja šol in izolacije na duševno zdravje otrok in mladostnikov. Po njihovem mnenju je namreč potreben resen pogovor o tem, ali so javnozdravstvene koristi, da otroci niso v šolah, večje ali manjše od škode, ki zaradi tega nastaja otrokom. Predolgo zaprtje šol sicer omenjene poslanske skupine ministrici za izobraževanje Simoni Kustec očitajo tudi v interpelaciji, ki so jo zoper njo vložile minuli teden. Od prihodnjega tedna bodo sicer v šolah učenci prve triade v vsej državi.

Omenjene opozicijske stranke so zahtevale tudi razpravo o razpisu za vpis na fakultete, ki jo bo odbor za izobraževanje opravil na nujni seji, ki bo sledila seji o zaprtju šol. Potem ko vlada sprva ni dala soglasja k objavi razpisa za vpis v študijskem letu 2021/2022, so namreč opozarjali, da gre za nepremišljeno in škodljivo blokiranje objave razpisa. Po njihovem mnenju gre namreč za dokaz stihijskega delovanja vlade in še en razlog za interpelacijo ministrice za izobraževanje. Vlada je sicer v petek vendarle dala soglasje k objavi razpisa.

Odbor za finance o demografskem skladu

Odbor za finance se bo v sredo opredelil do predloga zakona o nacionalnem demografskem skladu, s katerim vlada predlaga zagotovitev čim večjega premoženja sklada. To bi dosegli z lastniško in upravljavsko konsolidacijo kapitalskih naložb, akumulacijo premoženja sklada v višini 40 odstotkov dividend in 60 odstotkov kupnin, plačevanje 40 odstotkov dividend in 40 odstotkov morebitnih kupnin v pokojninsko blagajno, zagotavljanje sredstev za sofinanciranje ukrepov družinske politike v višini 10 odstotkov dividend in zagotavljanje sredstev za sofinanciranje politike za skrb za starejše v višini 10 odstotkov dividend.

O predlogu je DZ že opravil splošno razpravo in z 48 glasovi za in 36 proti sklenil, da je primeren za nadaljnjo obravnavo. Medtem ko so se vsi strinjali, da je rešitev za zagotavljanje ustreznih pokojnin nujna, pa je opozicijske stranke sporen tako prenos upravljanja kor prenos lastništva državnega premoženja na sklad.

Časovnica dogajanja v parlamentu

TOREK, 9. 2.

9.00 seja preiskovalne komisije DZ o ugotavljanju zlorab v zadevi Kangler, na kateri bodo zaslišali Sandija Kocipra https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=25F99C280E392CC0C12586630034F7B6

12.00 seja preiskovalne komisije DZ o ugotavljanju zlorab v zadevi Kangler, na kateri bodo zaslišali Franca Kanglerja https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=CA901D97E7D8E02EC125865C002AA63A

14.00 seja odbora DZ za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, na kateri bodo med drugim obravnavali predlog zakona o zagotavljanju zemljišč za izvajanje izobraževalnih ter raziskovalnih in razvojnih dejavnosti s področja kmetijstva in gozdarstva https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=3793341938CFFB71C125866900378BBA

14.00 seja odbora DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide, na kateri bodo obravnavali novelo zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic covida-19, novelo zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in novelo zakona o urejanju trga dela https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=029ECEA63D04E082C1258668004C249F

18.00 seja komisije DZ za poslovnik, na kateri bodo obravnavali predlog novele poslovnika DZ https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=49EC0261999E6BC5C1258671005394E1

SREDA, 10. 2.

9.00 seja odbora DZ za pravosodje, na kateri bodo med drugim obravnavali novelo zakona o izvršbi in zavarovanju https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=2C543171C6F6A156C125866A003EB56B

9.00 seja odbora DZ za finance, na kateri bodo obravnavali poročilo glede opravljenega nadzora Družbe za upravljanje terjatev bank ter izdanih pisnih usmeritev za obdobje od 1. 7. do 30. 9. 2020 in predlog zakona o nacionalnem demografskem skladu https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=A58B4FB981B66AC3C125866A002A5020

13.00 delno zaprta seja odbora DZ za infrastrukturo, okolje in prostor, na kateri bodo med drugim obravnavali novelo zakona o prevozih v cestnem prometu ter predlog resolucije o podnebni in okoljski krizi v Sloveniji https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=B6A4942C3F80A51FC125866A00350BD3

ČETRTEK, 11. 2.

9.00 seja komisije DZ za nadzor javnih financ, na kateri bodo obravnavali revizijski poročili o računovodskih izkazih in pravilnosti poslovanja Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ter Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije v letu 2018 https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=9157079CE7202B23C12586630029E14A

12.00 seja odbora DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, na kateri bodo obravnavali novelo zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v DZ in novelo zakona o volitvah v DZ https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=07772F9697E5745AC1258673002AC97C

12.00 seja odbora DZ za izobraževanje, znanost, šport in mladino, na kateri bodo obravnavali predlog spremembe odloka o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda Fakultete za informacijske študije v Novem mestu, predlog spremembe odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru ter predlog spremembe odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=01125B3E779C4808C125866B00411A61

PETEK, 12. 2.

9.00 seja odbora DZ za zadeve EU, na kateri bodo obravnavali prioritete kriznega upravljanja EU na področju civilne zaščite in humanitarnih zadev v letu 2021, prek videokonference bo sodeloval tudi evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=6D02110D397051CDC1258673003E9E6D

10.00 seja preiskovalne komisije DZ o ugotavljanju odgovornosti na programu otroške kardiologije, na kateri bodo zaslišali Marjetko Rebek in Matejo Radej Bizjak https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=9C97881AC2ACDC15C125866C003DF1B8

14.00 seja odbora DZ za izobraževanje, znanost, šport in mladino, na kateri bodo na zahtevo poslanskih skupin SAB, LMŠ, SD, Levica razpravljali o ponovnem izvajanju pouka na daljavo v obalno-kraški in zasavski statistični regiji ter posledicah dolgotrajnega zaprtja šol in izolacije na duševno zdravje otrok in mladostnikov
15 minut po končani seji sledi seja, na kateri bodo na zahtevo poslanskih skupin SAB, LMŠ, SD, Levica razpravljali o blokiranju objave razpisa o vpisu na univerze https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=09D45131935C851CC125867100448120

Source
sta.si
Back to top button