Preiskovalno komisijo o DUTB je zanimala prodaja Adrie Airways

Preiskovalna komisija DZ, ki ugotavlja zlorabe in negospodarno ravnanje v DUTB, je danes štiri nekdanje uslužbence DUTB zaslišala glede prodaje deleža v letalskem prevozniku Adria Airways skladu 4K, med drugim glede njihove vloge pri preverjanju ustreznosti kupca. Konkretnih odgovorov je bilo malo, priče se podrobnosti večinoma niso spomnile.

Predsednika komisije Aleksandra Reberška (NSi) je med drugim zanimalo, kako je Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB), ki je svoj nekaj manj kot petinski delež Adrie Airways prodala skupaj s Slovenskim državnim holdingom (SDH), vrednotila naložbo v Adrii, ali je preverjala resničnost podatkov, ki jih je dobila od Adrie, ali je bil sploh cilj poiskati kupca, ki bi družbo prestrukturiral, tako da bi poslovala naprej, in ali je preverjala končno lastništvo sklada 4K in izvoz denarja, ki naj bi ga ta vložil v Adrio Airways.

Edo Kalan, ki je na DUTB pristojnost nad naložbo v Adrii dobil v začetku prodajnega postopka, je povedal, da so v postopku sodelovali kot manjšinski lastnik in da so pri tem imeli tudi zunanje svetovalce. Na podlagi prejetih ponudb so po Kalanovih besedah ocenili, da je bila ponudba sklada 4K najboljša možnost za Adrio in za DUTB. Za analizo in cenitev podjetja so bili ključni podatki, ki so jih dobili iz Adrie, pravi Kalan in dodaja, da ni ocenjeval, da bi družba kaj prikrivala.

Reberšek mu je namreč očital, da so prodajali naložbo, za katero niso vedeli, v kakšnem stanju je, in ki naj bi ponaredila bilance – da so v bistvu prodajali le poslovno lupino. Navedel je podatek, da družba že leta 2014 ni zmogla poravnavati obveznosti do bank, za leto 2015 pa je ocenjevala, da bo poslovala dobičkonosno; to naj bi omogočila prodaja in ponovni najem dveh letal, ki pa je bil po ugotovitvah revizorja knjižen napačno, in sicer kot finančni, ne pa kot operativni leasing.

Na vprašanja, zakaj so kot kupca izbrali podjetje, ki v svojem memorandumu glede prestrukturiranja Adrie ni navedlo merljivih kazalcev in ni nikoli prestrukturiralo podjetja iz letalske panoge, je Kalan dejal, da se ne spomni, ali ta memorandum ni vseboval številk, da pa se jim je zdelo smotrno, kar je potencialni kupec predlagal, tako da so ocenili, da je bila to realna možnost za preživetje in dobro delovanje Adrie Airways.

Savo Lovšin, ki je bil na DUTB za primer Adrie Airways zadolžen pred začetkom postopka prodaje, je povedal, da je Adria z omenjeno prodajo in ponovnim najemom letal močno zmanjšala dolg do upnikov, do DUTB z okoli 20 na tri do štiri milijone evrov. Na vprašanje, zakaj ni problematiziral tega leasinga, je dejal, da ni sumil, da bi bili podatki, ki so jih prejemali od Adrie, nepravilni. “Sodelovanje z njimi je bilo korektno,” je dodal Lovšin.

Matevž Luskar, ki je na DUTB deloval kot analitik, je povedal, da so analize izdelali na podlagi podatkov družbe ter javno dostopnih podatkov o družbi, njeni konkurenci in celotni panogi. Na vprašanje, ali je preverjal dobljene podatke, je dejal, da je zaupal viru. Sicer pa se med drugim ni spomnil, kakšne so bile posledice omenjenega napačnega knjiženja leasinga dveh letal ter zakaj niso osvežili finančnih in poslovnih projekcij za Adrio, ko se je izkazalo, da je bil leasing napačno knjižen. Prav tako se ni spomnil, ali je kdo zahteval oceno memoranduma o prestrukturiranju Adrie, ki ga je predložil 4K. O tem, ali je bil izbrani kupec kredibilen, pravi, da o tem ni imel mnenja, ker ni sodeloval v prodajnem postopku.

Uroš Janževič, ki je na DUTB delal kot upravljalec premoženja, in sicer je bila njegova naloga pomoč nosilcu posameznega primera na DUTB pri uresničevanju lastninskih pravic, torej glede sodelovanja na skupščinah, je lahko komisiji podal malo vsebinskih odgovorov, saj ni bil zadolžen za vsebinski del prodaje, prav tako ni pripravljal analiz ali vrednotenj, ki bile osnova za sprejemanje odločitev.

Source
STA
Back to top button