Slovenija

Predsedstvo ZOS o aktualnih temah s šolsko ministrico Kustečevo

Predsedstvo Združenja občin Slovenije (ZOS) je na srečanju z ministrico za izobraževanje, znanost in šport Simono Kustec govorilo o aktualnih temah njenega področja, ki se prepletajo z delovanjem na lokalni ravni. Trenutno najaktualnejša je tema zagotavljanja dodatnih sredstev za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu.

Kot so sporočili iz združenja, so med drugim razpravljali tudi o izvajanju trenutno uvedenih ukrepov za preprečevanje širitve novega koronavirusa, ureditvi področja delovanja zasebnih vrtcev, pa tudi o problematiki zaposlitve vzdrževalca učne tehnologije oz. vzdrževalca računalniške opreme v vrtcih.

Člani predsedstva so sicer pozdravili odločitev vlade, ki je po enajstih letih objavila prepotreben razpis za dodatna sredstva na področju sofinanciranja investicij.

Na ZOS so v zvezi s tem pripravili analizo, pri kateri je sodelovalo 105 občin, iz nje pa izhajajo natančne številke o potrebah na tem področju. Te so ovrednotili na okoli 3,7 milijarde evrov, zato so člani predsedstva ministrici predlagali potrebo po dodatni zagotovitvi sredstev v okviru priprave sprememb proračuna za leti 2021 in 2022 ter pri pripravi proračuna za leto 2023.

Kustečevi so predstavili številke iz analize in podali pobudo za zagotovitev finančnih sredstev iz državnega proračuna. V zvezi s tem so sklenili, da bodo na predsednika vlade naslovili predlog, da vlada skuša znotraj državnega proračuna v letih 2021, 2022 in 2023 zagotoviti dodaten obseg sredstev za omenjene naložbe.

V zvezi s trenutno uvedenimi covid ukrepi in vlogo občin, vlade in javnih zavodov pri njeni izvedbi so na ZOS poudarili, da je treba ukrepe izvesti čim bolje v praksi, ob tem pa upoštevati tudi kakšne posebne situacije.

Člani predsedstva ZOS so odprli še vprašanje ureditve obstoječega zakona o vrtcih in se dogovorili, da na ministrstvo posredujejo dopis s predlogom za pričetek aktivnosti sprememb zakona. Pojavljajo se namreč različni pogledi posameznih občin na trenutno veljavno ureditev, v ZOS pa so mnenja, da je prava smer na tem področju avtonomija občin.

Kot so še dodali, je zato potrebno dodelati ureditev in zajeti tudi posamezne specifike, da ne bo prihajalo do anomalij oziroma nerešljivih situacij na posameznih lokalnih območjih.

Source
STA
Back to top button