AktualnoSlovenija

Poslovanje upravnih enot bo v času zaprtja države prilagojeno

Zaradi ukrepov za zajezitev tretjega vala epidemije covida-19 bo med 1. in 11. aprilom prilagojeno tudi poslovanje organov državne uprave. Po sklepu vlade bo namreč veliko zaposlenih delalo od doma, koristilo dopust ali pa jim bo odrejeno čakanje na delo, so sporočili z ministrstva za javno upravo.

Na delovnih mestih bo v tem obdobju prisotnih največ 20 odstotkov javnih uslužbencev upravne enote, javni uslužbenci, ki jim delovni proces to omogoča, pa bodo v največji možni meri delovne naloge opravljali od doma. Uslužbenci, katerih delovni proces ne omogoča izvajanja delovnih nalog od doma, bodo koristili letni dopust ali presežek ur.

Tiste, ki ne bodo izrabili letnega dopusta ali druge odsotnosti in jim delo od doma ne bo odrejeno, pa bodo napotili na čakanje na domu s pravico do nadomestila plače v skladu z zakonom. Po potrebi bo možno koristiti tudi ustrezno odsotnost za varstvo otrok.

Upravne enote v omenjenem obdobju ne bodo naročale strank oz. jih bodo naročale zgolj izjemoma, za urejanje nujnih zadev, ki pa jih bodo stranke morale utemeljiti. Stranke, ki so že naročene in ne urejajo nujnih zadev, bodo prosili za prenaročilo na termin po 12. aprilu.

Zaprtje države bo vplivalo tudi na vodenje upravnih postopkov in odločanje v upravnih zadevah. Stranke bodo pisne in ustne vloge lahko vlagale neposredno pri organih samo ob predhodni najavi in ob uporabi zaščitne opreme v skladu s strokovnimi priporočili. V ta namen bodo organi na javno dostopnem mestu in na spletni strani objavili postopek naročanja, telefonske številke in elektronske naslove.

Uslužbencem priporočajo, naj stranke naročajo za termine po 11. aprilu, če izvedba upravne storitve po tem datumu ne vpliva na pravni položaj vložnika. Organi naj sproti presojajo, ali bi stranka vlogo brez škode za njen pravni položaj lahko oddala po omenjenem datumu.

Po elektronski poti pa stranke lahko vloge v tem obdobju vlagajo brez kvalificiranega elektronskega podpisa. Identiteto vložnika bodo preverjali po njegovi enotni matični številki občana (EMŠO) ali davčni številki.

Med 1. in 11. aprilom organi praviloma ne bodo izvajali ustnih obravnav. Že razpisane naroke bodo prestavili na termine po 11. aprilu, razen če bodo presodili, da gre za zadevo, ki jo je treba zaradi potencialne škode za pravni položaj stranke ali zaščite javnega interesa izvesti pred tem datumom.

Pravico do pregledovanja dokumentov bodo organi zagotavljali tako, da bodo upravičencem kopije dokumentov pošiljali po pošti, razen če to ni mogoče. Da bi zmanjšali stike med vročevalcem in naslovnikom na ministrstvu priporočajo, da se organi poslužujejo vročanja dokumentov v elektronski obliki.

Na obdobje po 11. aprilu pa naj se prestavi osebno vročanje dokumentov v fizični obliki, razen v primerih, za katere organ presodi, da je vročitev treba opraviti zaradi potencialne škode za pravni položaj naslovnika ali škode za javni interes.

Zaradi kratkotrajne spremembe v načinu dela se tek rokov od 1. do 11. aprila ne prekinja, so poudarili na ministrstvu. Če pa stranke zaradi ukrepov v zvezi z zmanjšanjem tveganja okužbe ne morejo izpolniti z upravnim aktom naložene materialne obveznosti, se rok za izpolnitev na zahtevo stranke lahko podaljša. Iz istih razlogov lahko organ podaljša rok za izdajo in vročitev odločbe, če bi bil sicer v zamudi, so še zapisali na ministrstvu.

Source
STA

Povezani Članki

Back to top button