Poslanci podprli novelo zakona o trgu finančnih instrumentov

Poslanci so na današnji seji po skrajšanem postopku potrdili novelo zakona o trgu finančnih instrumentov, s katero se v slovenski pravni red prenaša zadnje spremembe evropske direktive o trgih finančnih instrumentov. Na podlagi slednjih se opredelitev finančnih instrumentov širi tudi na tiste, izdane na podlagi tehnologije razpršene evidence.

Kot je med sredino obravnavo novele zakona v DZ ponovila državna sekretarka na ministrstvu za finance Nikolina Prah, je glavni cilj sprememb zakona prenos sprememb direktive o trgih finančnih instrumentov, ki jih določa uredba EU o pilotni ureditvi za tržne infrastrukture na podlagi tehnologije razpršene evidence.

“S tem se spreminja opredelitev finančnega instrumenta, ki bo lahko izdan tudi z uporabo tehnologije razpršene evidence, uporaba novih tehnologij pa bo še vedno omogočila varno trgovanje ob takojšnji poravnavi poslov s finančnimi instrumenti, tovrstne platforme pa bodo tudi predmet nadzora pristojnih nadzornih organov,” je naštela.

Novela v slovenski pravni red po navedbah državne sekretarke prenaša tudi zadnje spremembe direktive EU o sprejemu vrednostnih papirjev v uradno kotacijo na borzi in informacijah, ki jih je treba objaviti v zvezi s temi vrednostnimi papirji, ki jih uvaja direktiva EU glede poročanja podjetij o trajnostnosti. Ob tem se prilagajajo tudi pravila delovanja centralnih depotnih družb, njihove statusne oblike in nadzora nad njimi. “S tem se bo zagotovilo bolj varno in skrbno upravljanje teh sistemsko pomembnih institucij v skladu z evropskimi predpisi,” je poudarila Prah.

V Gibanju Svoboda so prepričani, da bodo predlagane zakonske rešitve prispevale k bolj učinkovitemu delovanju trga finančnih instrumentov. Med sredino predstavitvijo mnenj poslanskih skupin so med drugim pozdravili prilagoditve delovanja centralno klirinške depotne družbe oz. spremembo njene pravne oblike v delniško družbo.

V Levici so medtem še posebej veseli prenosa določb EU direktive glede poročanja o trajnostnosti. V skladu s temi bodo morala podjetja, ki so izdajatelji vrednostnih papirjev, na jasno razviden način poročati o trajnostni, kar bo tudi predmet nadzora s strani pristojnega organa.

V SDS vsebino novele zakona podpirajo, opozarjajo pa, da bi bilo treba določbe potrebno zapisati na bolj pregleden in jasen način. Tudi v NSi poudarjajo nujnost sprememb zakonodaje, na podlagi katerih se bo med finančne instrumente štelo tudi tiste, izdane na podlagi tehnologije razpršene evidence oz. tako imenovane tehnologije blockchain. Kot problematično pa po besedah poslanca stranke Aleksandra Rebrška ocenjujejo, da se od podjetij “zahteva pisanje poročil o trajnostnosti”.

Poslanci so novelo potrdili s 50 glasovi za in šestimi glasovi proti.

Back to top button