Poslanci o vračilu neustavnih covidnih glob in duševnem zdravju

Poslanci bodo z obravnavo več zakonskih predlogov danes nadaljevali redno plenarno zasedanje. Na dnevnem redu bo med drugim zakonski predlog o vračilu neustavnih covidnih glob in predlog novele zakona o duševnem zdravju, s katerim želi vlada odpraviti nekatere neustavnosti.

Predlog vladnega zakona o ureditvi nekaterih vprašanj v zvezi s prekrški, storjenimi v času veljavnosti ukrepov zaradi nalezljive bolezni covid-19, med drugim predvideva povrnitev plačanih oz. izterjanih glob v postopkih, ki so bili v mandatu prejšnje vlade uvedeni na podlagah, za katere se je izkazalo, da so neskladne z ustavo. Predlagana ureditev temelji na analizi pravnih podlag, ki so bile uporabljene v prekrškovnih postopkih zaradi kršitev t. i. protikoronskih ukrepov. V analiziranem obdobju od 7. marca 2020 do 30. maja 2022 je bilo na neustavnih pravnih podlagah uvedenih nekaj več kot 62.000 prekrškovnih postopkov, skupen znesek izrečenih glob je znašal okoli 5,7 milijona evrov.

Pred poslanci bo danes tudi predlog novele zakona o duševnem zdravju, s katerim želi vlada odpraviti neustavnost ter zagotoviti varstvo človekovih pravic na področju osebne svobode, varstva človekove osebnosti in dostojanstva ter svobode gibanja. Izboljšati želijo dostop do storitev in preprečiti podaljšanje čakalnih dob za namestitev v varovane oddelke.

DZ bo sicer obravnaval tudi predlog novele zakona o visokem šolstvu, ki ureja pravni status članic univerze in javno službo v visokem šolstvu, in predlog novele insolvenčnega zakona, s katero želi vlada v pravni red prenesti določila evropske uredbe, odpraviti neskladja z ustavo in uvesti spremembe za boljše poplačilo upnikov

O vseh omenjenih zakonski predlogih bo DZ glasoval v sredo.

Back to top button