Poslanci naklonjeni predlogu novega zakona o Kobilarni Lipica

Predlog novega zakona o Kobilarni Lipica, ki predvideva vnovično uvedbo enovitega upravljanja območja kobilarne, po katerem bo ena družba skrbela za kulturne in naravne vrednote ter jih turistično tržila, uživa podporo vseh parlamentarnih strank.

Predlog novega zakona predvideva, da bo družba Holding Kobilarna Lipica z uveljavitvijo zakona nadaljevala delo kot družba Kobilarna Lipica, v roku šestih mesecev pa ji bo pripojeno sedanje podjetje Kobilarna Lipica, ki je do zdaj skrbelo za izvajanje javne službe.

Po novem namreč ne bo šlo več za sistem s koncesijo za izvajanje javne službe skrbi za dediščino na območju Lipice, ampak bo nova družba zadolžena za uresničevanje javnega interesa, torej za skrb in gospodarjenje s kulturnimi in naravnimi vrednotami (npr. čredo konj in njihovo vzrejo, posestvom in stavbami, intelektualno lastnino ter klasično jahalno šolo), te pa bo tudi tržila za turistične namene.

Kot je na današnji seji DZ pojasnil državni sekretar na gospodarskem ministrstvu Dejan Židan, zakon prinaša predvsem nov model upravljanja, ki še vedno deli samo dejavnost na skrb in gospodarjenje s kulturnimi in naravnimi vrednotami, kar financira državni proračun, ter trženje kulturnih in naravnih vrednot, kar pa bo Kobilarna Lipica opravljala v svojim imenom in za svoj račun.

Družba Kobilarna Lipica bo zasnovana nepridobitno. Ker bo tržne prihodke ustvarjala s premoženjem države, bo morala državi letno plačevati nadomestilo v višini vsaj treh odstotkov tržnih prihodkov.

“Nov model se delno odmika od koncepta javne službe, kar bo omogočilo, da bomo imeli gospodarsko družbo, ki pa ima določen nepridobiten značaj, hkrati bo omogočilo neposredno vlaganje države, recimo v obnovo spomeniško zaščitenega hotela Klub in hkrati bo omogočalo, da se dodatno nagradijo zlasti strokovni delavci, ki jih lahko drugače Lipica tudi izgubi,” je dejal Židan.

Predlagani zakon po Židanovih besedah prinaša tudi nekaj novosti, kot je nominacija kandidatov za člane nadzornega sveta z doseganjem višjih standardov, pogojev in meril ter upoštevanje načel Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) o korporativnem upravljanju družb v državni lasti. Obenem predvideva okrepljen strokovni nadzor, zlasti na področju visoko specializiranih nalog pri vzreji in vzgoji lipicancev.

“Zelo pomembno pa je, da zakon ohranja visoko stopnjo zaščite lipicancev ter varovanja kulturne in naravne dediščine, ki jo država poverja v upravljanje Kobilarne Lipica, ki je z določbo zakona zavarovana kot trajna in neodtujljiva last države,” je še poudaril državni sekretar.

V vseh poslanskih skupinah so napovedali podporo predlaganemu zakonu.

V koalicijskih poslanskih skupinah Svoboda, SD in Levica so izpostavili Kobilarno Lipica kot enega najpomembnejših in mednarodno poznanih slovenskih kulturnih spomenikov.

Slabost obstoječega modela je bila predvsem v tem, da državi kot lastniku ne omogoča vlaganj v turistično in drugo infrastrukturo, kar pa je nujno za razvoj tržne dejavnosti, so ocenili v SD. Nova ureditev bo po besedah poslanke Bojane Muršič omogočala državna vlaganja v infrastrukturo, kot tudi ustrezno vključitev vseh deležnikov v upravljanje.

V Levici menijo, da bo novi zakon omogočil poslovanje Kobilarne Lipica brez izgube in bo pozitivno vplival tudi na turistično dejavnost v regiji, je dejal Milan Jakopovič.

Poslanka Svobode Andreja Živic je prepričana, da bo Kobilarna Lipica s tem zakonom imela najboljše pogoje za vrhunsko oskrbo lipicancev. V Svobodi zato pričakujejo, da bo novo vodstvo kobilarne izkoristilo te pogoje in da nikoli več ne bodo lipicanci deležni slabe oskrbe ali zanemarjanja, kot smo bili temu priča v preteklosti.

V NSi ocenjujejo, da predlog zakona predstavlja korak naprej in upajo, da bo prinesel razvoj Lipice kot celote. “Sam razvoj pa žal ne bo dovolj, če se ne bo poskrbelo za razvoj in pošteno plačilo strokovnih kadrov ter zagotavljalo stabilnega vodenja,” je ob tem opozorila poslanka Vida Čadonič Špelič.

Za SDS je medtem pomembno, da se na odgovorna mesta družbe postavijo ljudje z ustreznim znanjem in izkušnjami. “Kakšna bo zgodba Lipice, v večji meri ni odvisno od tega zakona, ki je danes pred nami, temveč od ljudi, ki bodo to zgodbo peljali. Verjamem, da si vsi želimo, da Kobilarna Lipica končno le začne pisati zgodbo o uspehu,” je dejala Suzana Lep Šimenko.

Odločanje o predlogu novega zakona bodo v skladu s časovnim potekom seje DZ opravili danes v okviru glasovanj.

Back to top button