Poslanci na tajnem glasovanju za člana Sodnega sveta potrdili le Novaka

Poslanci so na današnjem tajnem glasovanju izglasovali le enega novega člana Sodnega sveta, profesorja prava Marka Novaka. Preostali trije kandidati, ki jih je predlagala predsednica republike, odvetnica Tanja Bohl, pravnik Rajko Pirnat in notar Valter Vindiš, so ostali brez potrebne podpore. Kandidacijski postopek se zato ponovi.

V prvem krogu glasovanja je največ glasov prejel Novak (28 od 40 veljavnih glasovnic). Tanja Bohl je prejela 11 glasov, Pirnat 13 in Vindiš sedem glasov.

Ker je v prvem glasovanju le en kandidat prejel večino glasov poslancev, ki so oddali veljavne glasovnice, so opravili še drugi krog, v katerem so poslanci izbirali med Tanjo Bohl in Rajkom Pirnatom. Ker nobeden ni dobil večine glasov poslancev, ki so oddali veljavne glasovnice, nista izvoljena za člana Sodnega člana.

Ker pri obeh glasovanjih niso bili izbrani trije člani Sodnega sveta, bodo kandidacijski postopek in postopek glasovanja na podlagi novega predloga kandidatur ponovili.

Marka Novaka, ki že ima izkušnje z delom v Sodnem svetu, je predlagala Evropska pravna fakulteta Nove univerze v Novi Gorici. Od leta 2021 je profesor prava na fakulteti za menedžment in pravo v Ljubljani, od leta 2022 pa znanstveni svetnik, raziskovalec na Univerzi v Novi Gorici. Od leta 2015 do 2016 je bil podpredsednik Sodnega sveta, v obdobju 2016-2018 pa njegov predsednik.

Sodni svet sestavlja 11 članov. Pet jih na predlog predsednika republike DZ izvoli izmed univerzitetnih profesorjev prava, odvetnikov in drugih pravnikov, šest članov pa iz svojih vrst izvolijo sodniki, ki trajno opravljajo sodniško funkcijo.

Člani se izvolijo za dobo šestih let. Vsaka tri leta se izvolijo dva ali trije člani sodnega sveta, ki jih izvoli DZ, ter trije člani, ki jih izvolijo sodniki. Kandidat je izvoljen, če zanj glasuje večina poslancev, ki so oddali veljavne glasovnice.

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je kandidatno listo za nove člane Sodnega sveta posredovala v državni zbor konec aprila. Predlagala je odvetnico Tanjo Bohl, pravnika Rajka Pirnata, notarja Valterja Vindiša in pravnika Marka Novaka.

Za zdaj še ni znano, kdo bodo trije sodniki, člani sodnega sveta, ki jih izmed sebe izvolijo sodniki. Volitve so prav tako danes.

Back to top button