POPRAVEK: Obrambno ministrstvo oddalo naročilo za posodobitev ladje Triglav v skupni vrednost 13,1 milijona evrov brez DDV

Obrambno ministrstvo bo za posodobitev ladje Triglav namenilo skupaj 13,1 milijona evrov brez DDV, piše v odločitvi, objavljeni na portalu javnih naročil. Za nadgradnjo ladijskih sistemov je ministrstvo izbralo turško ladjedelnico Desan, za preoborožitev hrvaško Iskra brodogradilište, za dopolnitev sistema poveljevanja pa družbo Panna plus.

Turška družba Desan je ministrstvo za obrambo v postopku javnega naročila pozvala, naj sprosti pogoje o lokaciji del, za katera je ministrstvo v prvotni objavi zahtevalo lokacijo znotraj EU. Ministrstvo je zato omogočilo dela tudi v državi članici zveze Nato, je razvidno iz razpisne dokumentacije.

Ladjedelnica Desan bo na večnamenski ladji Triglav popravila in nadgradila sisteme za gašenje plovila, za distribucijo in klimatizacijo zraka, za upravljanje in nadzor ladijskih sistemov, videonadzorni sistem in sistem za kontrolo ladijskih odprtin. Vrednost naročila je 5.607.225,83 evrov brez DDV.

Ljubljansko podjetje Panna plus je bilo uspešno s prijavo na naročilo v sklopu modernizacije in dopolnitve sistema poveljevanja in kontrole, ki vključuje vgradnjo multifunkcijskega radarja, bojno informacijskega sistema, transponderja, mornariškega taktičnega podatkovnega sprejemnika, sistema GPS in sistema za satelitsko komunikacijo. V ta namen je ministrstvo zahtevalo tudi nadgradnjo jambornega in antenskega sklopa.

Ladja Triglav bo v tem sklopu naročila prejela tudi akustični sistem dolgega dometa, ki ladjam omogoča, da ciljno posredujejo zvočna sporočila, uporabljati pa jih je mogoče tudi kot neubojno orožje. Ministrstvo je v razpisni dokumentaciji zahtevalo, da naj hrup dosega prag 149 decibelov.

Novost na plovilu bo tudi sistem za odkrivanje in delovanje proti brezpilotnim zračnim plovilom, ki mora po zahtevah razpisa omogočati odkrivanje in sledenje brezpilotnih letalnikov na elektromagnetnem spektru. Naročnik bo moral v ta namen prilagoditi več namestitvenih postaj, ladjin most, kabino zvez, namestiti omrežje za svetovni splet in zamenjati notranji komunikacijski sistem. Družba Panna plus bo ta dela izvedla za 5.842.315 evrov brez DDV.

Hrvaška družba Iskra brodogradilište pa bo na ladjo namestila vgradno mesto za 30 milimetrski mornariški top kalibra zveze Nato z uvodnikom naboja, ki omogoča izbiro streliva za protipovršinsko in protizračno bojevanje. Vrednost del je 2.308.000 evrov brez DDV, piše v odločitvi o oddaji javnega naročila.

Ministrstvo je ponudnike v javnem naročilu opozorilo tudi na morebitno prisotnost azbesta na ladji, ki ga je treba odstraniti. Odstranjevanje tega iz večine izolacijskih materialov je po poročanju Dnevnika zapletlo tudi vzdrževanje ladje, ki je na privezu v Trstu že vse od leta 2020.

STA na pojasnila ministrstva še čaka.

Back to top button