Popoldne nadaljevanje krovnih pogajanj v javnem sektorju

Popoldne se bodo nadaljevanja pogajanja o prenovi plačnega sistema in odpravi plačnih nesorazmerij. Del sindikatov je pred dnevi, ko so vladno stran pozvali k nadaljevanju pogajanj, izrazili pričakovanje, da jim bo na njih predstavila predlog odprave plačnih nesorazmerij ter znesek izplačila regresa za letni dopust za leto 2024.

Predstavniki vlade in sindikatov so se na krovnih pogajanjih nazadnje sestali pred tremi tedni, ko naj bi vladna stran predstavila nov predlog odprave plačnih nesorazmerij. A so takrat predstavniki vlade sindikatom pojasnili, da so predlog sicer pripravili, a da odprava plačnih nesorazmerij v javnem sektorju, ki bi upoštevala vse dosedanje dogovore in izhodišča ter tudi medresorske predloge, ne bi bila javnofinančno vzdržna. Zato so sindikalni strani predstavili določene predloge, razmisleke o možnih dodatnih ukrepih, da bi predlog spravili v bolj sprejemljive javnofinančne okvire.

Sindikati so nato vladno stran pozvali, da vse svoje razmisleke in predloge oblikuje v nek konsistenten predlog, do katerega se bodo lahko opredelili in ga obravnavali na pogajanjih.

V vmesnem času sta sicer obe sindikalni pogajalski skupini ministru za finance Klemnu Boštjančiču kot vodji vladne pogajalske skupine posredovali tudi skupni predlog za nov znesek regresa za letni dopust v letošnjem letu. Po navedbah Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije predlagajo regres v višini 1500 evrov.

Z dogovorom o uskladitvi vrednosti plačnih razredov plačne lestvice in datumu izplačila regresa za letni dopust v letu 2024, ki so ga dosegli ob koncu lanskega leta, je bil namreč dogovorjen datum izplačila regresa za letošnji letni dopust, ne pa tudi njegova višina, so pojasnili v konfederaciji.

Back to top button