Slovenija

Pomoč Instituta Jožef Stefan občinam pri podnebnih ukrepih

Na Institutu Jožef Stefan so teden, v katerem praznujemo dan Zemlje, posvetili podpori občinam pri prehodu v podnebno nevtralno družbo. Osvežili so podatke v aplikaciji Lokalni semafor podnebnih aktivnosti, s katero se lahko občine primerjajo glede uspešnosti izvajanja ukrepov, pripravljajo jim tudi orodje za pomoč pri zmanjševanju emisij.

Z aplikacijo Lokalni semafor podnebnih aktivnosti si lahko občine pomagajo pri pregledu stanja izvajanja ukrepov in načrtovanju. Lahko se primerjajo glede uspešnosti izvajanja ukrepov, kot so energetska prenova stavb, izkoriščanje obnovljivih virov energije, ravnanje z odpadki, trajnostni promet in daljinsko ogrevanje.

Semafor, ki razpolaga s skoraj 54.000 podatki z osmih področij, izkazuje, da narašča zanimanje za naložbe v energetsko učinkovitost v stanovanjskih stavbah. Kaže tudi, da občine aktivno prenavljajo svoje stavbe z evropskimi sredstvi. Pri tem so aktivne vse mestne občine, med preostalimi pa izstopajo Postojna, Slovenska Bistrica in Sevnica, so sporočili z inštituta.

Spomnili so, da si je Slovenija v okviru celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta zadala, da bo do leta 2030 zmanjšala izpuste toplogrednih plinov za vsaj 20 odstotkov glede na leto 2005, v stavbah celo za 70 odstotkov, do sredine stoletja pa bo izpeljala ambiciozen prehod v podnebno nevtralno družbo.

Da bi to lahko dosegli, je ključno tudi ustrezno načrtovanje podnebnih aktivnosti na lokalni ravni, ki pa mora biti usklajeno s tistim na nacionalni ravni. “Kakovostno načrtovanje in izvajanje ukrepov v občinah je temelj za uspešno doseganje podnebne nevtralnosti Slovenije, hkrati pa pomembno prispeva k ekonomskemu razvoju občin in bolj zdravemu okolju za občane,” je pojasnil Stane Merše z inštituta.

V teh dneh bodo objavili tudi novo orodje Preglednik, ki bo občinam v pomoč pri zmanjševanju emisij na področju osebnih vozil in stavb. Z njim bodo dobile vpogled v trenutno stanje in videle, katera področja je treba nasloviti za prihodnje ustrezno ukrepanje na lokalni ravni za zmanjšanje emisij in rabe energije vse do leta 2050.

Tako aplikacijo Lokalni semafor podnebnih aktivnosti kot tudi orodje Preglednik so pripravili v okviru projekta LIFE Podnebna pot 2050, ki se financira iz finančnega mehanizma LIFE, ki ga upravlja Evropska komisija, ter iz podnebnega sklada ministrstva za okolje in prostor.

Source
STA
Back to top button