Petrol za prihodnje leto načrtuje 104 milijone evrov dobička

Skupina Petrol za prihodnje leto načrtuje 3,5 milijarde evrov prihodkov od prodaje in 104,4 milijona evrov čistega dobička. Rezultat bo sicer odvisen od okrevanja gospodarstev po pandemiji covida-19, sami pa so si cilje zastavili ob predpostavki omejitve pandemije s cepljenjem v prvi polovici leta 2021, so zapisali.

 

Kosmati poslovni izid naj bi prihodnje leto dosegel 490 milijonov evrov, dobiček pred obrestmi, davki in amortizacijo (EBITDA) 213,5 milijona evrov, kazalnik razmerja med neto dolgom in EBITDA pa naj bi se oblikoval pri 1,5, izhaja iz načrta poslovanja, objavljenega na spletnih straneh Ljubljanske borze, ki ga je v četrtek potrdil nadzorni svet Petrola.

Kot so poudarili, so si ob predpostavki omejitve pandemije s cepljenjem v prvi polovici leta 2021 zastavili visoke cilje. Če se bo pandemija nadaljevala, jih bodo v drugi polovici prihodnjega leta ponovno pregledali in po potrebi prilagodili.

Ob predstavitvi poslovanja v letošnjem devetmesečju je skupina zaradi negotovih razmer pripravila različne scenarije letošnjega poslovanja. Predvideva, da bo količinska prodaja proizvodov iz nafte lahko dosegla med 83 odstotkov in 86 odstotkov lanske. Skupina bi lahko dosegla bruto dobiček iz poslovanja v višini med 73 odstotkov do 79 odstotkov lanskega oz. med 77 odstotkov do 84 odstotkov lanskega brez enkratnih dogodkov, saj so iz njega lani izločili odpravo rezervacij za tožbe in kazni za v letu 2019 zaključene postopke, ki imajo skupen vpliv v višini 11,1 milijona evrov.

Lani je skupina ustvarila prihodke od prodaje v višini 4,4 milijarde evrov, čisti dobiček pa se je povečal za 15 odstotkov na 105,2 milijona evrov. Prodala je 3,7 milijona ton proizvodov iz nafte.

Kot so v Petrolu zapisali v danes objavljenem načrtu poslovanja za 2021, je pandemija močno vplivala tudi na njihovo poslovanje. Poudarili so, da so se na krizo sicer odzvali celostno, pri čemer so posebno pozornost namenili optimizaciji stroškov in poslovni racionalizaciji. Poudarili so tudi, da so bili pred pandemijo v zelo dobri poslovno-finančni kondiciji.

Prihodnje leto bo na gospodarske razmere po njihovih besedah bistveno vplivalo okrevanje gospodarstev po pandemiji, kar se bo odrazilo tudi na cenah nafte. Poleg tega imajo na trgih, kjer posluje Petrol, pomemben vpliv na poslovanje tudi lokalne gospodarske razmere ter ukrepi, s katerimi država regulira cene in trg energentov. Kot se je izkazalo ob pojavu pandemije, pa tudi ukrepi, ki jih države sprejemajo za njeno zajezitev.

Spomnili so tudi na izzive in spremembe na energetskem trgu, ki v osnovi niso posledica pandemije. To so med drugim zahteven sistemski prehod na obnovljive vire za zagotavljanje oskrbe ter velike spremembe na področju vedenja končnih odjemalcev, ki postajajo vedno bolj aktivni in okoljsko ozaveščeni. Ob tem so v Petrolu napovedali, da si bodo tudi prihodnje leto prizadevali za zmanjševanje ogljičnega odtisa.

Naložbena politika skupine Petrol bo v 2021 usmerjena v širitev poslovanja na področju proizvodnje elektrike iz obnovljivih virov, v utrjevanje položaja in širitev poslovanja na področju prodaje energentov ter v širitev poslovanja na področju energetskih in okoljskih rešitev.

Source
STA
Back to top button