Operativna skupina regije Saša zahteva vrnitev strategije za izstop iz premoga v javno obravnavo

Župan velenjske občine Peter Dermol je v imenu operativne skupine Savinjsko-šaleške (Saša) regije predlagal zamrznitev postopkov v zvezi s sprejemanjem strategije za izstop iz premoga. V skupini zahtevajo tudi vrnitev strategije v javno obravnavo ter vključitev vseh ključnih deležnikov, dokler se ne doseže skupni dogovor, so sporočili iz občine.

“Kot smo v Šaleški dolini in Saša regiji že večkrat opozarjali, v predlagani Nacionalni strategiji za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda niso upoštevane pripombe in stališča lokalnih skupnosti, sindikatov, državnega sveta, Gospodarske zbornice Slovenije in drugih akterjev, kljub temu da smo jih podajali ves čas postopka priprave strategije,” so v sporočilu za javnost izpostavili na Mestni občini Velenje.

V obstoječi strategiji je, kot so izpostavili, zavezujoča le letnica izstopa premoga najkasneje do leta 2033, vsi ostali ključni elementi o tem, kako pravičen prehod izpeljati, pa niso navedeni.

“Opozarjali smo, da v dokumentu manjka zaveza k sprejemu zakonodajnega paketa, ki bo definiral jasne finančne vire za gospodarsko, okoljsko in energetsko preobrazbo Šaleške doline, kdo bo financiral prenovo daljinskega ogrevanja, našteti so le možni viri financiranja, brez javnih zavez, da bodo sredstva prišla v dolino za pravi namen, ni vmesnih ciljev ali mejnikov, ki bi se periodično spremljali za obvladovanje tveganj,” so še kritični.

Izpostavljajo tudi, da je v strategiji upoštevan zgolj okoljski vidik, ne pa tudi socialni, gospodarski in energetski vidiki. “Zahtevamo, da se osnutek strategije dopolni s ključnimi predpogoji, ki morajo biti izpolnjeni, nato lahko govorimo o relevantni letnici izstopa,” so odločni.

Predvidena sredstva za uspešen proces prestrukturiranja iz sklada za pravičen prehod po prepričanju operativne skupine niso zadostna, sredstva iz podnebnega sklada bi se morala vračati v dolino v obliki sofinanciranja okoljskih projektov.

Degradirano okolje bi se moralo po njihovih navedbah sanirati s pomočjo virov sredstev, ki bodo predvidena v zakonu o postopnem zapiranju Premogovnika Velenje, ne pa iz sklada za pravičen prehod sredstev, kar je trenutno predvideno. “V dolini pričakujemo tudi finančno podporo države za financiranje nadomestnega vira toplote za daljinsko ogrevanje Šaleške doline,” so dodali.

Člani operativne skupine so se na sredinem sestanku z državnim sekretarjem na infrastrukturnem ministrstvu Blažem Košorokom dogovorili, da nemudoma skličejo sestanek z Evropsko komisijo, na katerem bodo lahko sodelovali tudi člani operativne skupine in prejeli konkretnejša pojasnila in usmeritve.

Source
STA
Back to top button