Slovenija

Onkološki inštitut polletje končal v presežku, ustavljanja programov zaradi epidemije si ne želijo

Svet Onkološkega inštituta Ljubljana se je danes na seji seznanil s poročilom o pripravljenosti inštituta na epidemijo covida-19. Vodstvo inštituta je ob tem poudarilo, da si ustavljanja onkološke dejavnosti v času epidemije ne želijo. Svet se je seznanil tudi s poslovanjem v prvi polovici letošnjega leta, ki je bilo pozitivno.

Inštitut je v omenjenem obdobju izkazal presežek v višini 1.987.000 evrov pred obračunom davka od dohodka, je na seji predstavila generalna direktorica Andreja Uštar. Poudarila je, da sproti spremljajo prihodke in odhodke, in tako predstavila tudi poslovanje za obdobje januar-avgust, v katerem inštitut izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 1.499.000 evrov.

V poročilu o pripravljenosti onkološkega inštituta na epidemijo covida-19, ki so ga na seji obravnavali svetniki, je razvidno, da je onkološki inštitut vse od začetka epidemije neprekinjeno zagotavljal obravnavo covidnih bolnikov in pri tem ni beležil podaljševanja čakalnih vrst. Vodstvo inštituta je na današnji seji sveta poudarilo, da se inštitut zavzema za čim večjo precepljenost proti covidu-19 in da so že v januarju ministrstvu za zdravje predlagali, naj se cepljenje za zdravstvene delavce in sodelavce uvrsti na seznam obveznih cepljenj.

Kadrovska stiska, ki je obstajala že pred epidemijo, pa se je v času le te še poglobila, je razvidno iz poročila. Zato so “že sprožili postopke prerazporejanja kadra ter bodo namesto zdravstvenih tehnikov poskušali pridobiti administrativni kader, in sicer za potrebe dela v specialističnih ambulantah”.

Strokovna direktorica Irena Oblak je na seji pojasnila, da si ustavljanja programov onkološkega inštituta ne želi. “Če bi se epidemija razbesnela in če bi država ustavila onkološko dejavnost, imamo za oskrbo covidnih bolnikov pripravljenih 10 intenzivnih postelj in osem ventilatorjev,” je dodala.

Svetniki so izrazili nezadovoljstvo z aktivnostmi ministrstva za zdravje, ki še ni začelo predvidene požarne prenove objekta, v katerem se nahaja inštitut. Z ministrstvom sicer potekajo intenzivna dogovarjanja, je zagotovila Uštarjeva.

Svetniki so obravnavali predlog pravilnika o notranji organizaciji. Odločili so se, da se ustanovi komisija, ki bo preverila ustreznost predloga in ga predstavila na novembrski seji sveta.

Svet je v skladu s poslovnikom začel tudi priprave na volitve v svet inštituta. Trenutna zasedba svetnikov je mandat nastopila 23. januarja 2018, mandat pa se jim izteče 23. januarja 2022.

Source
STA

Povezani Članki

Back to top button