Odbor še skozi zadnjega od proračunskih dokumentov

Odbor DZ za finance je podprl predlog zakona o izvrševanju proračunov za leti 2024 in 2025, ki med drugim določa le delno uskladitev socialnih transferjev v prihodnjem letu ter ohranitev lestvice in olajšav pri dohodnini v sedanji višini. Akontacija uskladitve pokojnin bo že januarja. S tem so za sprejem pripravljeni vsi proračunski dokumenti.

Zakon o izvrševanju proračuna je precej tehničen zakon, ki daje vladi pooblastila za upravljanje proračuna države. V njem so med drugim zapisani obseg zadolževanja in dovoljenih poroštev v posameznem letu ter posebna pooblastila vladi, finančnemu ministrstvu in drugim neposrednim uporabnikom za izvrševanje proračuna. Njegova uveljavitev je nujna, da se vsakokratni proračun lahko izvaja.

Leta 2024 se bo država lahko zadolžila za nekaj več kot 4,6 milijarde evrov, leta 2025 pa za nekaj več kot 4,3 milijarde evrov, je zapisano v predlogu zakona. Največji možni obseg novih poroštev, ki jih lahko država izda pravnim in fizičnim osebam, je omejen na vsakokrat po 1,4 milijarde evrov.

Akontacija uskladitve pokojnin se bo opravila že januarja, in sicer v višini 8,2 odstotka. Februarja, ko uskladitev pokojnin določa zakon, se bo nato opravil poračun. Letni dodatek za upokojence, ki se od leta 2018 izplačuje v petih različnih višinah, odvisno od višine pokojnine, pa je določen v razponu od 150 do 460 evrov. Izplačan bo s pokojninami za mesec junij.

Povprečnina za občine bo v skladu z dogovorom z občinskimi združenji prihodnji dve leti znašala 725 evrov na prebivalca. To bo občinam za izvajanje zakonsko določenih nalog zagotovilo približno 50 milijonov evrov več sredstev, je že dopoldne povedal finančni minister Klemen Boštjančič. Dodatno bodo občine za pokrivanje višjih stroškov dela pri svojih posrednih uporabnikih proračuna prejele 20 milijonov evrov prihodnje leto in 34 milijonov evrov leta 2025.

Socialni transferji se bodo v letu 2024 uskladili le v višini 70 odstotkov rasti cen življenjskih potrebščin. “Z nekoliko omejenim usklajevanjem tako ohranjamo življenjski standard prejemnikov socialne pomoči, hkrati pa omejujemo pritiske na rast inflacije,” je pojasnil minister. Dodal je, da so se socialni transferji v začetku letošnjega leta že uskladili za 10,3 odstotka, vlada pa sprejema tudi druge ukrepe za omejitev draginje.

V SDS in NSi so predlagali, naj se socialni transferji uskladijo za celotno višino inflacije, kar je odbor zavrnil, le delni uskladitvi je nasprotoval tudi Milan Jakopovič (Levica). Kot je pojasnil, socialni transferji zagotavljajo ljudem neko normalno dostojno življenje, zato se mu zdi neprimerno, da se jih ne bi usklajevalo. “Nobenih vzrokov ni, da se transferji ne bi uskladili v polni meri,” je dodal.

Vlada je sprva predlagala, da se tudi plače javnih uslužbencev v letu 2024 ne uskladijo, kar so člani odbora danes iz zakonskega besedila črtali. So pa v njem pustili zapisano, da na zdajšnji višini ostanejo zneski olajšav in davčnih razredov pri dohodnini.

Z zakonom se bo poleg tega uredilo financiranje nekaterih izdatkov zdravstvene blagajne. Leta 2024 se bo namreč iz proračuna nakazalo Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije 420 milijonov evrov. Od tega bo 140 milijonov evrov namenjenih za izvajanje pravic obveznega zdravstvenega zavarovanja, je pojasnila Saša Jazbec s finančnega ministrstva.

Prav tako so v predlaganem zakonu določene pravne podlage za financiranje ukrepov, ki so povezani s poplavami in plazovi, kar se bo izvajalo preko proračunske rezerve.

DZ bo zakon o izvrševanju proračunov skupaj s proračunoma za leti 2024 in 2025, ki ju je odbor za finance obravnaval danes in v petek, potrjeval prihodnji teden.

Back to top button