Od danes lahko dijaki oddajo vlogo za štipendijo za deficitarne poklice

Dijaki, ki bodo v šolskem letu 2021/2022 obiskovali 1. letnik srednjega poklicnega izobraževanja, lahko od danes do 24. septembra oddajo vlogo za pridobitev štipendije za deficitarne poklice. Podeljenih bo 1000 štipendij po dobrih 100 evrov mesečno v celotnem obdobju izobraževanja. V naboru poklicev ni več izdelovalca kovinskih konstrukcij.

Na novo lahko štipendijo za deficitarne poklice pridobijo le dijaki 1. letnikov, ki so prvič vpisani v srednje poklicno izobraževanje iz nabora deficitarnih poklicev za šolsko leto 2021/2022 in bodo s tem pridobili višjo izobrazbo od že pridobljene, so danes sporočili iz javnega štipendijskega sklada.

Seznam nabora poklicev, ki veljajo za deficitarne, se spreminja. Letos tako med poklici ni več izdelovalca kovinskih konstrukcij, saj se program ne bo izvajal oziroma ne bo vpisa v prvi letnik.

V naboru tako ostaja 21 deficitarnih poklicev: kamnosek, mehatronik operater, inštalater strojnih inštalacij, oblikovalec kovin orodjar, elektrikar, avtokaroserist, pek, slaščičar, mesar, tapetnik, mizar, zidar, klepar-krovec, izvajalec suho montažne gradnje, tesar, slikopleskar-črkoslikar, pečar, gozdar, dimnikar, steklar in tehnik steklarstva.

K dvojezičnemu izobraževalnemu programu ekonomski tehnik, ki ga izvajajo v italijanskem jeziku, so letos dodali še programa avtoserviser in predšolska vzgoja. Dvojezičnemu izobraževalnemu programu v madžarskem jeziku pa so poleg mehatronika operaterja, strojnega in kemijskega tehnika dodali še program ekonomski tehnik.

Prejemanje štipendije za deficitarne poklice ne vpliva na višino otroškega dodatka, prav tako ne na višino plačila dohodnine. Dijak lahko istočasno prejema državno ali Zoisovo štipendijo, štipendija pa ni združljiva s kadrovsko štipendijo.

Če dijak ponavlja isti letnik oz. ne izpolnjuje pogojev za napredovanje v višji letnik, lahko štipendijsko razmerje miruje, vendar ne več kot eno leto.

Če bodo na skladu prejeli več vlog, kot je na voljo sredstev, bodo vloge razvrščali glede na višjo povprečno oceno v zaključnem razredu osnovne šole in glede na višjo povprečno oceno izbirnih predmetov v zaključnem razredu osnovne šole.

Leta 2015 so razpis za štipendije za deficitarne poklice razveljavili, ker so štipendije podeljevali po načelu “kdor prvi pride, prvi melje”, zaradi česar je prišlo do sesutja spletne strani, kjer je bilo mogoče dobiti vlogo. Leta 2016 so nato takšen sistem spremenili.

S štipendijami za deficitarne poklice na skladu želijo spodbuditi mlade k vpisu v izobraževalne programe za deficitarne poklice in s tem zagotoviti ustrezno število mladih z znanji, potrebnimi za obstoj in razvoj posameznih gospodarskih panog.

Za štipendije za deficitarne poklice za šolsko leto 2021/2022 je na voljo 3,5 milijona evrov, dijak pa bo za celotno obdobje trajanja izobraževalnega programa prejemal štipendijo v višini 102,40 evra, so še dodali v skladu.

Source
STA
Back to top button